Takomläggning på Norlindmuseets porttorn

Just nu pågår takomläggning på Borgeby slotts porttorn, som vår bebyggelseantikvarie Carita Melchert har planerat och upphandlat. Porttornet ägs av Kulturen, som driver Norlindmuseet som finns i tornet. Länsstyrelsen Skåne finansierar takarbetet med 50% genom Kulturmiljöbidrag: Bidrag enligt förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av...

Läs hela blogginlägget, Takomläggning på Norlindmuseets porttorn

Vi inventerar landsbygdens kulturmiljöer

Under våren och sommaren 2014 kommer bebyggelseantikvarierna Carita och Daniel samt trädgårdsarkeolog Aja att färdas runt i Lunds kommun. Syftet är att dokumentera värdefulla kulturmiljöer. Under inventeringen kommer vi att fotografera och beskriva intressanta miljöer, byggnader och trädgårdar på landsbygden och i byarna. Råkar du...

Läs hela blogginlägget, Vi inventerar landsbygdens kulturmiljöer

Figuren i muren

Har du tänkt på att det finns en bild i muren bakom dansbanan. Bilden är huggen i sten och har suttit i en medeltida kyrka i Lund. Den visar Simsons kamp med lejonet, en berättelse ur Bibeln. Bilder användes för att skildra Bibeln, eftersom alla...

Läs hela blogginlägget, Figuren i muren

Brunnen i Domkyrkan

Vid renoveringsarbeten nere i Domkyrkans krypta uppmärksammades att flera stenplattor var ojämna. Då detta skulle åtgärdas visade det sig att detta berodde på sättningar i underlaget på grund av en underliggande äldre brunn. För att få en bättre bild av brunnens konstruktion grävdes de översta...

Läs hela blogginlägget, Brunnen i Domkyrkan