Vi inventerar landsbygdens kulturmiljöer

Under våren och sommaren 2014 kommer bebyggelseantikvarierna Carita och Daniel samt trädgårdsarkeolog Aja att färdas runt i Lunds kommun. Syftet är att dokumentera värdefulla kulturmiljöer. Under inventeringen kommer vi att fotografera och beskriva intressanta miljöer, byggnader och trädgårdar på landsbygden och i byarna. Råkar du...

Läs hela blogginlägget, Vi inventerar landsbygdens kulturmiljöer

Figuren i muren

Har du tänkt på att det finns en bild i muren bakom dansbanan. Bilden är huggen i sten och har suttit i en medeltida kyrka i Lund. Den visar Simsons kamp med lejonet, en berättelse ur Bibeln. Bilder användes för att skildra Bibeln, eftersom alla...

Läs hela blogginlägget, Figuren i muren

Brunnen i Domkyrkan

Vid renoveringsarbeten nere i Domkyrkans krypta uppmärksammades att flera stenplattor var ojämna. Då detta skulle åtgärdas visade det sig att detta berodde på sättningar i underlaget på grund av en underliggande äldre brunn. För att få en bättre bild av brunnens konstruktion grävdes de översta...

Läs hela blogginlägget, Brunnen i Domkyrkan