Ställningen kläs in med plast för att förhindra att damm och bruk hamnar på restaurangens uteservering eller passerande besökare. Foto: Linnéa Stolle.

Fasadrenovering etapp 2

Vi fortsätter nu arbetet med att renovera fasaden på Vita huset, vårt stora entréhus. Tyvärr innebär det byggnadsställningar och lite bök, men vi försöker ta så stor hänsyn som möjligt till våra besökare. Alla våra kulturhistoriska hus måste underhållas om de ska kunna bevaras för framtiden. Här berättar byggsamordnare Linne Stolle om arbetet som pågår.

Läs hela blogginlägget, Fasadrenovering etapp 2
Så här såg det ut när Thomanderska huset stod kvar på sin ursprungliga plats på Paradisgatan i Lund. Foto ur Kulturens arkiv.

Varför är Thomanders bottenvåning stängd?

Vi har blivit tvungna att stänga av bottenvåningen av Thomanderska huset i vårt friluftsmuseum på Kulturen i Lund, eftersom vi hittat spår av den fruktade hussvampen Serpula Lacrumans. I några dagar fick vi stänga huset helt, men nu ser det lite ljusare ut... Här berättar byggnadssamordnare Linnéa Stolle om det pågående arbetet med Thomanderska huset, och om lärdomar om huset som vi fått under resans gång.

Läs hela blogginlägget, Varför är Thomanders bottenvåning stängd?

Takomläggning på Norlindmuseets porttorn

Just nu pågår takomläggning på Borgeby slotts porttorn, som vår bebyggelseantikvarie Carita Melchert har planerat och upphandlat. Porttornet ägs av Kulturen, som driver Norlindmuseet som finns i tornet. Länsstyrelsen Skåne finansierar takarbetet med 50% genom Kulturmiljöbidrag: Bidrag enligt förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av...

Läs hela blogginlägget, Takomläggning på Norlindmuseets porttorn

Vi inventerar landsbygdens kulturmiljöer

Under våren och sommaren 2014 kommer bebyggelseantikvarierna Carita och Daniel samt trädgårdsarkeolog Aja att färdas runt i Lunds kommun. Syftet är att dokumentera värdefulla kulturmiljöer. Under inventeringen kommer vi att fotografera och beskriva intressanta miljöer, byggnader och trädgårdar på landsbygden och i byarna. Råkar du...

Läs hela blogginlägget, Vi inventerar landsbygdens kulturmiljöer

Figuren i muren

Har du tänkt på att det finns en bild i muren bakom dansbanan. Bilden är huggen i sten och har suttit i en medeltida kyrka i Lund. Den visar Simsons kamp med lejonet, en berättelse ur Bibeln. Bilder användes för att skildra Bibeln, eftersom alla...

Läs hela blogginlägget, Figuren i muren

Brunnen i Domkyrkan

Vid renoveringsarbeten nere i Domkyrkans krypta uppmärksammades att flera stenplattor var ojämna. Då detta skulle åtgärdas visade det sig att detta berodde på sättningar i underlaget på grund av en underliggande äldre brunn. För att få en bättre bild av brunnens konstruktion grävdes de översta...

Läs hela blogginlägget, Brunnen i Domkyrkan