Kulturens blogg

Järnåldersfolk med gröna fingrar

Torbjörn Brorsson och Johan Wallin tar upp ett av de sköra keramikkrus som påträffats i en flatmarksgrav. Foto: Kulturen
Torbjörn Brorsson och Johan Wallin tar upp ett av de sköra keramikkrus som påträffats i en flatmarksgrav. Foto: Kulturen

Hur livnärde sig järnåldersbefolkningen och fanns det en medvetenhet om jordens beskaffenhet kring boplatsen? Det är en fråga som Kulturens arkeologer har med sig när de gräver vid boplats F i Åkarp. Går det att spåra odlingsverksamhet, trots att både boplatsen och gravfältet ligger cirka 40 centimeter under dagens åkermark?

Kortfattat kan vi berätta att den senaste veckans rensning av boplatsyta F har visat på aktiviteter som inkluderar matlagning och möjligen även keramiktillverkning, eftersom mängder med brända stenar påträffats. Vi har funnit flera keramikskärvor med trolig datering till tidig järnålder, och vi har även påträffat en fin senneolitisk flintskära som tyder på att odlingsverksamhet förekommit. Boplatsen är belägen på ett svagt krön i landskapet, mellan två vattendrag, och den kommer sannolikt inom några veckors tid befolkas, då vi funnits spår av flera långhus.

Lite längre söderut finns ett gravfält med 7-9 skelettgravar och sannolikt 5-8 brandgravar. Vi har börjat undersöka två av skelettgravarna, och de uppvisar likheter, med två keramikkrus placerade vid huvudet i norr. Keramiken har datering till omkring  100-200 e kr och med trolig härkomst från Bornholm. I gravarna har vi också funnit kammar, knivar och bältessöljor, delvis i mycket dålig kondition.  Idag har vi haft besök av Torbjörn Brorsson som ska registrera och analysera keramiken, för att hjälpa oss med dateringar. Han ska även bistå vid upplockningen av de mycket sköra krusen. Nästa vecka börjar vår osteolog Lena Nilsson som ska dokumentera och gräva ut gravarna.

En av skelettgravarna med ett keramikkrus liggande i tusen bitar i väntan på upptagning. Foto: Kulturen
En av skelettgravarna med ett keramikkrus liggande i tusen bitar i väntan på upptagning. Foto: Kulturen

Text: Aja Guldåker, arkeolog på Kulturen

Följ utndersökningen på instagram under hashtaggen #uppåkra46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.