På denna sida finns länkar till olika delar av Kulturens digitala bibliotek: digitaliserade artiklar, dokument och böcker tillgängligt för alla, helt gratis, för läsning direkt på skärmen eller för nedladdning.

Kulturens digitala bibliotek

Sedan föreningens bildande 1882 har en hel del externt riktade texter och böcker getts ut, till exempel Kulturhistoriska meddelanden (1894–1911) och Kulturens årsböcker (sedan 1935). Som föregångare till årsböckerna kan ses föreningens Redogörelser för verksamheten (1883–1934), som till en början har ganska tydlig prägel av saklig, ekonomisk redovisning men som över tid rymmer delar riktade till en bredare allmänhet. Eftersom det än idag finns ett intresse för innehållet i dessa texter (bland forskare, studenter, kollegor i branschen etc) har vi under de senaste åren digitaliserat en hel del av detta material.

På denna sida leds du vidare till olika delar av Kulturens digitala bibliotek, tillgängligt för alla, kostnadsfritt, sökbart, för läsning på skärmen eller för nedladdning.

Bild: Omslag till det första häftet Kulturhistoriska meddelanden (juni 1894). Omslaget kommenteras på följande sätt i en av Kulturens årsböcker (1992, artikel Prästpojken som blev museichef, s. 71): ”Jöns Mårtenssons layout till Kulturhistoriska meddelanden med den inkomponerade medaljongen med ett av en sjuuddig stjärna belyst sydsvenskt landskap med stad, borg, kyrka, land och i fonden en strimma av havet.”