Kulturens årsbok 2022. Foto: Johan Hofvendahl, Kulturen.

Kulturens inbundna årsbok ingår i medlemskapet. I den skriver Kulturens experter och inbjudna skribenter artiklar, ofta på ett aktuellt tema. Boken säljs också i museibutiken på Kulturen i Lund.

Till medlemmar och till försäljning

Årsboken ingår i alla medlemskap och Kulturens medlemmar är varmt välkomna att hämta ut ett exemplar av den i museibutiken. Boken skickas endast till de medlemmar som särskilt har bett om att få den hemskickad, på grund av sjukdom eller hög ålder. I år släppte vi årsboken i samband med invigningsdagen av utställningen Kaffe – en het historia lördag 9 april.

Boken finns också till försäljning i museibutiken på Kulturen i Lund.
Pris: 190 kr. Om du inte kan komma till butiken kan du få boken hemskickad mot portokostnad, 50 kr för ett ex av boken. Mejla då [email protected].

Kulturens årsbok 2022: Kaffe – en het historia

För många av oss är kaffet ett omistligt inslag i en fika, men kaffe är mycket mer än så. Det är en handelsvara som omsätter stora summor pengar och påverkar många människors dagliga liv på olika sätt. Kaffets historia sträcker sig långt tillbaka i tiden och över stora delar av jordklotet. Begäret efter kaffe har påverkat nationers geopolitiska beslut och därmed även världens historia.

Kaffe är i hög grad också kulturhis­toria. I Kulturens samlingar finns ett stort antal fika- och kafferelate­rade föremål av olika slag; kannor, kaffekittlar, termosar, kaffekoppar, kaffekvarnar, picknickväskor, sockerskrin, kakfat, reklamskyltar och förpackningar. Föremål som av­speglar hur vi i Sverige under skilda tider har druckit kaffe och umgåtts, men också hur det har tillagats, marknadsförts och förpackats. En del av dessa föremål utgör grun­den för utställningen Kaffe – en het historia som invigdes våren 2022.

Den här årsbokens tema har valts för att utgöra ett komplement till utställningen, men boken står också på egna ben. I de elva artiklarna behandlas kaffe och fika ur en rad olika perspektiv, från de skånska kaffestugorna och trädgårdarnas kaffegrottor till kaffedrickandets koreografi, hur kaffet kom till Sverige och Lund, om Mjölkpro­pagandans kamp mot svenskarnas kaffedrickande och mycket annat.

Sedan 1935

Kulturens årsbok började ges ut 1935. Det var den som svarade för den dramatiska ökningen av föreningens medlemsantal och därmed skapade ekonomiska förutsättningar för den kommande moderniseringen av verksamheten under 1940- och 1950-talet.

De senaste årens titlar:

2021 – Arkeologi
2020 – 85 år med årsböckerna
2019 – På liv & död
2018 – Kommunikation
2017 – Kulturens Östarp

Digitaliserade årsböcker 1935–2021

Kulturens årsböcker 1935–2021 är tillgängliga för alla, helt gratis, i digitaliserad form. Klicka på länken nedan för att komma till årsböckerna.

Årsböckerna 1935–2021 som pdf:er