Kulturens årsbok 2016
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Alla som är medlemmar får Kulturens inbundna årsbok. Här skriver Kulturens experter och inbjudna skribenter artiklar på ett aktuellt tema. Boken utkommer i slutet av maj/början på juni varje år., och säljs också i museibutiken på Kulturen i Lund.

Kulturens årsbok började utges 1935. Det var den som svarade för den dramatiska ökningen av föreningens medlemsantal och därmed skapade ekonomiska förutsättningar för den kommande moderniseringen av verksamheten under 1940- och 1950-talet.

Till medlemmar och till försäljning

I slutet av maj skickas Kulturens årsbok med post till de medlemmar som bor utanför Lunds stad. Bor du i Lund, hämtar du din bok i Kulturens butik.

Boken säljs också i museibutiken på Kulturen i Lund.

Digitalisering av årsböcker under 2017

Under 2017 satsar vi på att digitalisera Kulturens årsboksregister 1935–1985 samt Kulturens årsböcker 1985–2016. Resultatet kommer vara sökbart, gratis och tillgängligt för alla. Digitaliseringen förväntas vara klar innan sommaren, och det är vår förhoppning att kunna göra hela materialet tillgängligt via vår webb inom samma tidsperiod. Arbetet görs av Regis.

Kulturens årsbok 2016: Bakom kulisserna

Ibland höjs ögonbrynen i förvåning när man berättar att vi är runt femtio anställda på Kulturen. Var håller alla hus? Vad gör alla? Årets tema för årsboken valdes för att synliggöra delar av Kulturens verksamhet som kanske inte alltid är så uppenbara för dig som besökare.

Typiskt för Kulturen är på många sätt en bred och mångfacetterad spretighet. Utställningar, visningar, skolverksamhet och program ska genom sin bredd kunna tilltala många och fylla olika behov. I verksamheten ingår också bland annat arkeologisk och bebyggelseantikvarisk uppdragsverksamhet, insamling, dokumentation och undervisning. Personalens skiftande kompetenser ska användas och vara till både nytta och glädje för omvärlden. Kulturmiljöerna och de stora samlingarna från när och fjärran, det lokala och det globala, det stora och det lilla – allt det finns här på Kulturen. En del av denna frodiga spretighet hoppas vi också ska speglas i denna årsbok. Boken är rikt illustrerad med foton, de flesta tagna av Kulturens fotograf Viveca Ohlsson.

Smakprov från boken: 

Uppslag ur Kulturens årsbok 2016

Uppslag ur Kulturens årsbok 2016

Uppslag ur Kulturens årsbok 2016

Uppslag ur Kulturens årsbok 2016

Uppslag ur Kulturens årsbok 2016

sida ur Kulturens årsbok 2016

sida ur Kulturens årsbok 2016

De senaste årens teman:

2015 – Barnen i Bosmåltorpet (riktar sig till barn)
2014 – Världen på Kulturen
2013 – Laddat
2012 – Platsers historia
2011 – Musik
2010 – Folkkonst & Design
2009 – Folkkonst
2008 – Kina
2007 – Sexuellt (slutsåld)
2006 – Mellan minnesvärt och bortglömt (slutsåld)
2005 – Ting för lek (slutsåld)
2004 – Mellanöstern här (slutsåld)
2003 – Vägledning till Kulturen