Kulturens årsbok ingår i medlemskapet. I den skriver Kulturens experter och inbjudna skribenter artiklar, på ett aktuellt tema. Boken säljs också i museibutiken på Kulturen i Lund.

Till medlemmar och till försäljning

Årsboken ingår i alla medlemskap och Kulturens medlemmar är varmt välkomna att hämta ut ett exemplar av den i museibutiken. Kan du inte hämta den själv, går det utmärkt att skicka ett ombud istället. Årsboken för 2024 finns för uthämtning i entrén/museibutiken från och med lördag 23 mars.

Boken finns också till försäljning i museibutiken för 250 kr. Du kan köpa boken och få den hemskickad. Portokostnad: 75 kr för ett exemplar av boken till en adress i Sverige. Mejla till [email protected] för vidare instruktioner.

Kulturens årsbok 2024: 2 tjugotal

Årets tema har att göra med att vi inviger utställningen 2 tjugotal som djupdyker i 1920-talet, men där även frågeställningar från vår egen tid – 2020-talet – dyker upp bakom skjutdörrar. För att beskriva innehållet i årsbok 2024, citeras redaktörernas inledning:

Året är 2024 och Kulturen gör en resa genom tid och rum med hjälp av den stora utställningen 2 tjugotal. Utställningen för oss tillbaka 100 år till ett decennium som inte bara markerade återhämtningen från första världskrigets fasor utan även präglades av hoppfullhet. Ett årtionde med ekonomisk högkonjunktur som slutade i börskrasch.

När Versaillesfreden satte punkt för första världskriget, stod världen inför utmaningen att återuppbygga och omforma sig själv. I Sverige blev 1920-talet en epok av fortsatt industrialisering och urbanisering, vilket påverkade arbetsliv och levnadsvillkor för väldigt många personer. I Sverige får kvinnor rätt att rösta i allmänna val för första gången 1921. Förändringen inleder en period av ökad självständighet för kvinnor – modeförändringar och en mer avslappnad klädstil speglar denna förändring i kvinnans samhällsroll.

Det görs betydande landvinningar inom teknologin, särskilt inom kommunikation och transport. Radiosändningar blir alltmer populära och når en bred publik, och kommersiell flygtrafik börjar utvecklas, vilket ökar globala kommunikationer och möjligheter till internationella relationer. Det görs banbrytande medicinska framsteg, till exempel upptäckten och användningen av insulin för behandling av diabetes. Sanitära förhållanden förbättras vilket leder till minskad spridning av vissa sjukdomar.

Det är också en tid av kulturell blomstring (”The Roaring Twenties”): jazzmusik, modern dans, filmindustri och litterära rörelser – en period av kreativitet och självuttryck. Framväxten av modernismen inom konst, litteratur, musik och arkitektur bidrar till en kulturell dynamik som bryter mot tidigare konventioner. Människor tar del av nya och ibland utmanande konstnärliga uttryck, vilket leder till en ökad medvetenhet om och utforskning av individuell kreativitet.

Kulturens årsbok 2024, med 1920-talet som tema, bjuder på tio artiklar och sex ”guldkorn i samlingarna” (korta notiser) om detta skiftande decennium som på många sätt utgör grunden för det moderna samhället. För att ge liv åt berättelserna och händelserna, har vi inkluderat ett rikt bildmaterial, där majoriteten utgörs av foton eller avbildade föremål i Kulturens samlingar. Vår ambition är att årsboken på så sätt också blir en plattform där läsaren får inblick i de fantastiska föremål och berättelser som Kulturen har att erbjuda.

Vi önskar dig en spännande och lärorik läsning!

Bakom årsbokens tio artiklar och sex guldkorn står fem medarbetare på Kulturen och sex särskilt inbjudna skribenter, var och en expert inom sitt eget område.

Innehåll och författare:

Årsbok 2024
Gustav Olsson
Museichef

Året som gått
Gustav Olsson
Museichef

Redaktionens inledning
Johan Hofvendahl, Charlotte Åkerman, Nina Davis & Carina Rundberg
Kulturens årsboksredaktion

Kulturen för 100 år sedan
Gustav Olsson
Museichef

Lundaarkeologin
Conny Johansson Hervén
Arkeolog och avdelningschef Kulturmiljö Kulturen

2 tjugotal
Karin Hindfelt
Intendent Kulturen

Landsbygden och lantbruket
Per Larsson
Intendent Kulturen

Maskindrömmar – tjugotalet på hjul
Niklas Ingmarsson
Intendent Kulturen

Arkitektur och stadsbyggnad i Lund
Tomas Tägil
Docent i arkitektur och kultur, Lunds universitet

Emancipation och maskulinisering – det nya modet
Emma Severinsson
Fil dr i modevetenskap, Lunds universitet

Det glada och det mindre glada
Kim Salomon & Klas-Göran Karlsson
Båda professorer i historia, Lunds universitet

Fotografins ljusa 1920-tal
Per Lindström
Adj professor i bildjournalistik, Mittuniversitetet

Anna Bugge Wicksell och Östen Undén i Nationernas förbund
Christina Carlsson Wetterberg
Professor emerita i historia, Örebro universitet

Sex guldkorn i samlingarna
Charlotte Åkerman
Avdelningschef Samlingar och Produktion Kulturen
Nina Davis
Intendent Kulturen

Sedan 1935

Kulturens årsbok började att ges ut 1935. Det var den som svarade för den dramatiska ökningen av föreningens medlemsantal och därmed skapade ekonomiska förutsättningar för den kommande moderniseringen av verksamheten under 1940- och 50-talet.

De senaste årens titlar:

2023 – Mönster
2022 – Kaffe – en het historia
2021 – Arkeologi (slutsåld)
2020 – 85 år med årsböckerna
2019 – På liv & död (slutsåld)
2018 – Kommunikation
2017 – Kulturens Östarp (slutsåld)

Digitaliserade årsböcker 1935–2023

Kulturens årsböcker 1935–2023 är tillgängliga för alla, helt gratis, i digitaliserad form. Klicka på länken nedan för att komma till årsböckerna.

Årsböckerna 1935–2023 som pdf:er