Trave med årsböcker
Kulturens årsbok Kulturens Östarp – levande Kulturarv. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Alla som är medlemmar får Kulturens inbundna årsbok. Här skriver Kulturens experter och inbjudna skribenter artiklar på ett aktuellt tema. Boken utkommer i början på juni varje år, och säljs också i museibutiken på Kulturen i Lund.

Kulturens årsbok började ges ut 1935. Det var den som svarade för den dramatiska ökningen av föreningens medlemsantal och därmed skapade ekonomiska förutsättningar för den kommande moderniseringen av verksamheten under 1940- och 1950-talet.

Till medlemmar och till försäljning

I början av juni månad skickas Kulturens årsbok med post till de medlemmar som bor utanför Lunds stad. Bor du i Lund, hämtar du din bok i Kulturens butik.

Boken finns också till försäljning i museibutiken på Kulturen i Lund.

Digitaliserade årsböcker 1985–2016

Från och med juni 2017 finns årsböckerna för åren 1985–2016 tillgängliga för alla, helt gratis, i digitaliserad form. Vi har också digitaliserat registret för årsböckerna 1935–1985. Klicka på länken nedan för att komma till årsböckerna.

Årsböckerna 1985–2016 som pdf:er

Kulturens årsbok 2017

Kulturens Östarp är ett unikt friluftsmuseum. Det är uppbyggt kring en skånsk korsvirkesgård från 1812, som ligger på sin ursprungliga plats i ett vackert kulturlandskap i Sjöbo kommun. Under 2018 kommer området att bli Skånes andra kulturreservat. I årets årsbok Kulturens Östarp – levande kulturarv berättar vi om bakgrunden till friluftsmuseets grundande och om förutsättningarna för bildandet av kulturreservatet.

I boken gör vi nedslag i Östarps intressanta historia. Dessutom presenteras såväl kulturlandskapets vilda flora och fauna som Gamlegårds trädgård och de olika lantrasdjur som hålls på Östarp. Texterna är skriva av personal från Kulturen samt Krister Larsson (biolog), Björn Magnusson Staaf (lektor i museologi) och Magnus Berglund (naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Skåne).

Kulturens förste chef, Georg Karlin, hade länge letat efter en skånsk korsvirkesgård som han kunde flytta till Kulturen i Lund. Men när han till slut hittade Östarp 1922 hade han kommit på andra tankar. Han ville göra Östarp till en förebild för hur kultur-, natur- och djurskydd kunde kombineras, och bestämde sig därför för att låta gården ligga kvar i sitt ursprungliga kulturlandskap.

Det här var nytt och nytänkande på 1920-talet, och ett beslut som vi är mycket glada för idag. Besökarna möts nu av ett böljande landskap med betande djur, med en fin vy över Gamlegård. Många av de växter och djur som finns i markerna kan ses som ett biologiskt kulturarv, som harmonierar med byggnaderna och för tankarna till det gamla bondelandskapet. Här finns idag många rödlistade arter som inte trivs i det moderna jordbrukslandskapet.

De senaste årens teman:

2016 – Kulturen bakom kulisserna
2015 – Barnen i Bosmåltorpet (riktar sig till barn)
2014 – Världen på Kulturen
2013 – Laddat
2012 – Platsers historia
2011 – Musik
2010 – Folkkonst & Design
2009 – Folkkonst
2008 – Kina
2007 – Sexuellt (slutsåld)
2006 – Mellan minnesvärt och bortglömt (slutsåld)
2005 – Ting för lek (slutsåld)
2004 – Mellanöstern här (slutsåld)
2003 – Vägledning till Kulturen