Årsboken 2023. Foto: Johan Hofvendahl, Kulturen.

Kulturens inbundna årsbok ingår i medlemskapet. I den skriver Kulturens experter och inbjudna skribenter artiklar, ofta på ett aktuellt tema. Boken säljs också i museibutiken på Kulturen i Lund.

Till medlemmar och till försäljning

Årsboken ingår i alla medlemskap och Kulturens medlemmar är varmt välkomna att hämta ut ett exemplar av den i museibutiken. Boken skickas endast till de medlemmar som särskilt har bett om att få den hemskickad, på grund av sjukdom eller hög ålder. Årsboken finns för uthämtning från och med samma dag då utställningen Sven Fristedt – Mästare i mönster invigs, det vill säga lördag 1 april.

Boken finns också till försäljning i museibutiken för 250 kr. Du kan köpa boken och få den hemskickad med tillägg av portokostnaden, som för närvarande är 50 kr för ett exemplar av boken. Mejla till [email protected] för vidare instruktioner.

Kulturens årsbok 2023: Mönster

Årets tema har att göra med att vi inviger utställningen Sven Fristedt – Mästare i mönster den 1 april, där vi ställer ut en hel del exempel från Sven Fristedts fantastiska mönstervärld (läs mer om utställningen här). För att beskriva innehållet i årsbok 2023, ges nedan ett litet smakprov:

”Älskar du snillrika kompositioner av vackert färglagda former och figurer i tryck och mode? Kan du tänka ”Åh, vilket vackert fält!” när du åker förbi en harvad åker och ser hundratals meter spikraka streck i den bruna jorden? Har du fastnat med blicken på en tegelvägg, noterat att de murade stenarna är organiserade på ett särskilt sätt och bestämt dig för att räkna ut vilka regler som har styrt upp det hela? Vi är nog många som skulle ha kunnat svara ja på alla dessa frågor, för ”mönster” är ett väldigt spännande fenomen. Det är ett stort tema, på samma nivå som om vi hade valt att skriva om till exempel kärlek, föräldraskap, sommar eller mat – vi omger oss dagligen med mönster, dels på det visuella planet (i tapeter, mattor, tavlor, byggnader), dels mönster i en mer abstrakt bemärkelse (i samtal, filmer, trafik). Ena stunden pratar vi kanske med en vän om ett mönster på en t-shirt som vi nyligen har köpt för att i nästa stund kanske beklaga oss över en tredje persons tråkiga beteendemönster. Det går naturligtvis inte att uttömmande avhandla ett ämne som ”mönster” på de sidor som ryms i denna bok, men det har heller aldrig varit avsikten. I denna årsbok möter du i stället tio artiklar som pekar på vad mönster kan innebära i ett kulturhistoriskt sammanhang, till exempel varför människan gillar mönster, hur vi ser mönster i landskapet och hur mönster kommer till utryck inom konst, mode, hantverk, arkeologi, textilindustri, stenhuggning och inom museets väggar. Vi har här gjort vårt yttersta för att du ska ha en spännande och lärorik resa framför dig.”

Årsboken har ett rikt bildmaterial där majoriteten utgörs av foton eller fotograferade föremål i Kulturens samlingar. Vi vill gärna använda årsboken just så – som en plattform där läsaren får exempel på vilka fantastiska föremål Kulturen har.

Bakom årsbokens tio artiklar står nio medarbetare på Kulturen och tre särskilt inbjudna skribenter, var och en expert inom sitt eget område.

Sedan 1935

Kulturens årsbok började att ges ut 1935. Det var den som svarade för den dramatiska ökningen av föreningens medlemsantal och därmed skapade ekonomiska förutsättningar för den kommande moderniseringen av verksamheten under 1940- och 50-talet.

De senaste årens titlar:

2022 – Kaffe – en het historia
2021 – Arkeologi (slutsåld)
2020 – 85 år med årsböckerna
2019 – På liv & död (slutsåld)
2018 – Kommunikation
2017 – Kulturens Östarp (slutsåld)

Digitaliserade årsböcker 1935–2021

Kulturens årsböcker 1935–2021 är tillgängliga för alla, helt gratis, i digitaliserad form. Klicka på länken nedan för att komma till årsböckerna.

Årsböckerna 1935–2021 som pdf:er