Kulturens årsbok 2019 "På liv & död".

Alla som är medlemmar får Kulturens inbundna årsbok. Här skriver Kulturens experter och inbjudna skribenter artiklar på ett aktuellt tema. Boken utkommer i slutet av maj/början av juni varje år, och säljs också i museibutiken på Kulturen i Lund.

Till medlemmar och till försäljning

I slutet av maj/början av juni månad skickas Kulturens årsbok med post till de medlemmar som bor utanför Lunds stad. Bor du i Lund, hämtar du din bok i Kulturens butik.

Boken finns också till försäljning i museibutiken på Kulturen i Lund.

Kulturens årsbok 2019

Årets upplaga av Kulturens årsbok – På liv & död – gör nedslag i den skånska medicinhistorien. Här trängs kropp, hälsa, sjukdom, behandlingsmetoder, livselixir, badhus och smuts med vetenskapliga framsteg i form av tekniska landvinningar och fantastiska upptäckter. I flera artiklar berättas om livet och vården vid några av de stora psykiatriska institutionerna i Skåne såsom Sankt Lars sjukhus och Vipeholms sjukhus.

Recept från Ramlösa Helsobrunnar och Bad. Avser vattendrickning, karbad med salt samt gymnastik. Receptet utfärdat 1904 av Dr. C.A. Claus, Brunnsintendent 1889-1904. Ur Region Skånes medicinhistoriska samling. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.
Recept från Ramlösa Helsobrunnar och Bad. Avser vattendrickning, karbad med salt samt gymnastik. Receptet utfärdat 1904 av Dr. C.A. Claus, Brunnsintendent 1889-1904. Ur Region Skånes medicinhistoriska samling. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.

 

Lunds asyl invigdes 1891 som en del av Lunds hospital. Hela sjukhuset var avsett för psykiatrisk vård. På asylen placerades de patienter som ansågs obotliga. Till de friliggande paviljongerna gick en järnvägsräls avsedd för mat- och latrintransporter. 1931 ändrades namnet från Lunds hospital till Sankt Lars sjukhus, efter Lunds skyddshelgon, S:t Laurentius. Foto ur Region Skånes medicinhistoriska samling.
Lunds asyl invigdes 1891 som en del av Lunds hospital. Hela sjukhuset var avsett för psykiatrisk vård. På asylen placerades de patienter som ansågs obotliga. Till de friliggande paviljongerna gick en järnvägsräls avsedd för mat- och latrintransporter. 1931 ändrades namnet från Lunds hospital till Sankt Lars sjukhus, efter Lunds skyddshelgon, S:t Laurentius. Foto ur Region Skånes medicinhistoriska samling.
Rastgård vid manlig paviljong på Vipeholms sjukhus. 1940-tal. Foto ur Region Skånes medicinhistoriska samling.
Rastgård vid manlig paviljong på Vipeholms sjukhus. 1940-tal. Foto ur Region Skånes medicinhistoriska samling.
Broderi av Elvira Danielsson, patient på Lunds asyl under flera perioder vid 1800-talets slut. Ur Region Skånes medicinhistoriska samling. Foto: Kulturen
Broderi av Elvira Danielsson, patient på Lunds asyl under flera perioder vid 1800-talets slut. Ur Region Skånes medicinhistoriska samling. Foto: Kulturen

Ett återkommande tema i boken är den starka kopplingen till framväxten av den moderna välfärdsstaten. Utvecklingen från undermåliga bostäder, utbredd trångboddhet, fattigdom och näringsfattig mat till dagens välfärdssamhälle har gått fort. De mänskliga levnadsvillkoren har under de senaste hundra åren förändrats radikalt. Idag talar vi om livsstilssjukdomar, kopplade till just välfärdssamhället, som den största riskfaktorn för ohälsa för människor i den rikare delen av världen.

Lusbrädan lades i sängen på kvällen. När lössen ätit sig mätta kröp de på morgonen tillbaka in i brädans håligheter där de sedan lätt kunde tömmas av i brasan. Just denna lusbräda är ett före detta mangelbräde. Ur Kulturens samlingar. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Lusbrädan lades i sängen på kvällen. När lössen ätit sig mätta kröp de på morgonen tillbaka in i brädans håligheter där de sedan lätt kunde tömmas av i brasan. Just denna lusbräda är ett före detta mangelbräde. Ur Kulturens samlingar. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Med hjälp av denna ultraljudsapparat, som ursprungligen lånades ut av Siemens i Tyskland, utvecklade hjärtläkaren Inge Edler och fysikern Hellmuth Hertz världens första användbara teknik för att undersöka hjärtat med hjälp av ultraljud. Metoden benämns idag ekokardiografi. För att apparaten skulle kunna användas för hjärtdiagnostik lät Hertz modifiera den på Fysiska institutionens verkstad i Lund så att den kunde registrera kurvor. Den första registreringen av ultraljudseko från hjärtat, gjord med denna apparat, utfördes den 29 oktober 1953. Ur Region Skånes medicin-historiska samling. Foto: Emma Krantz.
Med hjälp av denna ultraljudsapparat, som ursprungligen lånades ut av Siemens i Tyskland, utvecklade hjärtläkaren Inge Edler och fysikern Hellmuth Hertz världens första användbara teknik för att undersöka hjärtat med hjälp av ultraljud. Metoden benämns idag ekokardiografi. För att apparaten skulle kunna användas för hjärtdiagnostik lät Hertz modifiera den på Fysiska institutionens verkstad i Lund så att den kunde registrera kurvor. Den första registreringen av ultraljudseko från hjärtat, gjord med denna apparat, utfördes den 29 oktober 1953. Ur Region Skånes medicin-historiska samling. Foto: Emma Krantz.

Boken tar sin utgångspunkt i att Kulturen sedan 2012 på uppdrag av Region Skåne förvaltar Region Skånes medicinhistoriska samling. Samlingen omfattar drygt 34 000 föremål och 4 000 digitala fotografier. Kulturen driver även Livets museum i Lund och Medicinhistoriska museet i Helsingborg, i nära samarbete med Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet respektive Helsingborgs medicinhistoriska förening.

Sedan 1935

Kulturens årsbok började ges ut 1935. Det var den som svarade för den dramatiska ökningen av föreningens medlemsantal och därmed skapade ekonomiska förutsättningar för den kommande moderniseringen av verksamheten under 1940- och 1950-talet.

De senaste årens teman:

2018 – Kommunikation
2017 – Kulturens Östarp
2016 – Kulturen bakom kulisserna (slutsåld)
2015 – Barnen i Bosmåltorpet (riktar sig till barn)
2014 – Världen på Kulturen
2013 – Laddat
2012 – Platsers historia
2011 – Musik
2010 – Folkkonst & Design
2009 – Folkkonst
2008 – Kina
2007 – Sexuellt (slutsåld)
2006 – Mellan minnesvärt och bortglömt (slutsåld)
2005 – Ting för lek (slutsåld)
2004 – Mellanöstern här (slutsåld)
2003 – Vägledning till Kulturen

Digitaliserade årsböcker 1935–2016

Från och med juni 2019 finns årsböckerna för åren 1935–2016 tillgängliga för alla, helt gratis, i digitaliserad form. Vi har också digitaliserat registret för årsböckerna 1935–1985. Klicka på länken nedan för att komma till årsböckerna.

Årsböckerna 1935–2016 som pdf:er

I Thomanderska husets kök. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Bli medlem

Som medlem i Kulturen (Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) kan du besö...
Läs mer