Kulturen

Kulturen är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på flera platser i Skåne, med huvuddelen av verksamheten på Kulturen i Lund. Kulturen arbetar med pedagogik och utför vetenskaplig verksamhet inom hela det kulturhistoriska fältet. Vi utför också arkeologiska uppdrag och uppdrag inom bebyggelseantikvarisk verksamhet.

Mer om Kulturen

Om Kulturen på instagram