Kulturens blogg

Fantastisk hjälp på Östarp av Bosch-volontärer!

Foto: Bosch

Otroligt så mycket arbete som blev gjort på Kulturens Östarp när företaget Bosch valde att lägga sin volontärdag hos oss den 11 april! Sent omsider kommer här lite bilder från dagen och ett stort TACK till de volontärer som kom till oss. Totalt var 200 av Bosch anställda ute på volontärprojekt i Lund och Lomma denna dag, och de 30 som kom till Östarp hjälpte oss på ett fantastiskt sätt.

Volontärerna hjälpte till på följande stationer:

Stubbskottsängen

Kulturen har sedan februari i år påbörjat etableringen av en stubbskottsäng och resandet av ett risgärde (ett staket). Volontärerna på den här stationen fick ta del i praktiska delmoment som att transportera ris och annat material till gärdet för hand, men även själva resningen av gärdet och ett kortare delmoment i hur man spetsar pålar med yxa och machete.

Risgärde

Brödragården

Brödragården är byggd i början av 1900-talet och köptes av Kulturen 1995. Vi har påbörjat en restaurering av gården och den här dagen arbetade volontärerna med trädgården. Gestaltningen har fokus på 1930-talet. Aktiviteten här bestod i att med de tillgängliga historiska källorna som underlag rekonstruera gångsystemet i trädgårdarna. Delmomenten bestod av att gräva upp och forsla bort den utskurna torven och kantskära de färdiga gångarna med olika handverktyg såsom grässkäror och grässaxar.

Fornlämningen Hålvägen

Hålvägen är en gammal färdväg som är skålad i bottenplanet på grund av slitaget från människor och boskap som vandrat där under århundradena. Det generella underhållet av fornlämningen här består av delmoment så som att räfsa och forsla bort löv och pinnar.

Foton: Bosch

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *