Vår i friluftsmuseet på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen
Vår i friluftsmuseet på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson, KulturenHerrehuset.

Kontakta bokningen

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (mån-fred kl 9–12)