Kulturens blogg

Arkeologisk förundersökning vid Allahelgonakyrkan

Arkeolog Mattias Karlsson och utgrävningarna vid Allhelgonakyrkan. Foto: SR P4 Malmöhus (något beskuren bild)
Arkeolog Mattias Karlsson och utgrävningarna vid Allhelgonakyrkan. Foto: SR P4 Malmöhus (något beskuren bild)

Just nu gräver Kulturens arkeologer vid Allhelgonakyrkan i Lund, en arkeologisk förundersökning inför anläggande av spårväg. Förhoppningen är att vi vid den arkeologiska förundersökningen kommer att kunna klargöra var Sankt Olofs kyrka varit placerad, hur stor kyrkogården har varit och gravtätheten i området.

Sankt Olofs kyrka och kyrkogård var under medeltiden belägen inom den nuvarande Allhelgonakyrkans område. Kyrkan omnämndes första gången år 1350 i skriftliga källor, och togs troligen ur bruk vid reformationen 1536. Kyrkan har aldrig påträffats, men gravläggningar från dess kyrkogård framkom första gången vid Allhelgonakyrkans byggnation år 1891, senare vid omstruktureringar år 1923 och två gånger under 2000-talet (2004 och 2007).

Planen nedan är hämtad ur boken Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin (2015). De rosa ovalerna markerar de områden där 2016 års förundersökningschakt placerats. Klicka på bilden för att se den i större format!

Den här planen är hämtad ur boken "Kyrkornas Lund" av Gunilla Gardelin (2015). De rosa ovalerna markerar de områden där 2016 års förundersökningschakt placerats.

 

Mattias Karlsson, projektledare, schaktar i området för planerad tillfartsväg, söder om Allhelgonakyrkan
Mattias Karlsson, projektledare, schaktar i området för planerad tillfartsväg, söder om Allhelgonakyrkan
Gravläggningar som kommit till ytan under schaktningen.
Gravläggningar som kommit till ytan under schaktningen.
Gravläggningar som kommit till ytan under schaktningen.
Gravläggningar som kommit till ytan under schaktningen.

På fredag, den 28 oktober, kommer schakten åter att fyllas igen, efter att alla lämningar dokumenterats.

Text och foto: Kulturens arkeologer (förutom översta bilden, som är tagen av SR P4 Malmöhus)

Press om undersökningen:

Skelettdelar funna vid spårvägens utgrävningarSR P4 Malmöhus 25 oktober 2016

Skelettfynd vid grävning för spårvägen, Sydsvenskan 24 oktober 2016

Arkeologer gräver i spårvagnsprojekt, SR P4 Kristianstad 9 oktober 2016

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *