Kulturens blogg

Kyrkornas Lund – ny bok från Kulturen

Trave med böcker, Kyrkornas Lund
Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin finns nu att köpa i museibutiken på Kulturen i Lund.

Nu finns Kulturens nya bok Kyrkornas Lund i musiebutiken! Genom boken vill vi sprida kunskap om den medeltida danska staden Lunds kyrkliga arkitektur, som så starkt präglat stadsbilden och varit viktiga religiösa platser i människors liv.

Uppslag ur boken Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin
Uppslag ur boken Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin

Under de 125 år som Kulturen bedrivit arkeologisk verksamhet har ny kunskap om Lund kontinuerligt kommit fram. I staden fanns under medeltiden 22 socknar med kyrkor och flera kloster. De många kyrkorna har nu lyfts fram i en bok som Kulturen producerat. Boken fokuserar på den medeltida kyrkoarkitekturen under den katolska eran, men också dagens kyrkor i Lunds församlingar har fått en plats.

Anledningen till att boken skrivits är att kyrkorna så starkt har präglat staden Lund under medeltiden. Vid återkommande arkeologiska undersökningar har flera kyrkor kunnat utforskas i större eller mindre omfattning. Några av de kyrkor som vi vet har funnits har ännu inte påträffats.

Kapitäl, kvaderstenar och friser

Kulturen har genom åren samlat in arkitektoniska delar från kyrkorna, som kommit fram vid arkeologiska undersökningar. Det kan exempelvis vara kapitäl, kolonnbaser, kvaderstenar som ingått i kyrkornas murar, delar av friser och så vidare, som berättar om hur de olika kyrkorna kan ha sett ut. Det är de detaljerna som gett inspiration till att skriva om kyrkornas arkitektur. Några av fynden kan man se i Kulturens utställning Metropolis – Lund på medeltiden.

Ute på Kulturens område kan man se delar av ruinen efter S:ta Maria minors kyrka som låg vid Botulfsplatsen. Kyrkan upptäcktes vid grävningsarbeten i början av 1900-talet. Ruinens stenar märktes upp och flyttades till Kulturen, där den murades upp igen.

Mer att se på Kulturen

På Kulturen finns också en arkeologisk trädgård som kallas Lapidariet efter det latinska ordet för sten – lapidus. I trädgården kan man se arkitektoniska detaljer från några av Lunds medeltida kyrkor och kloster. På flera ställen på Kulturens område har sten som samlats in från arkeologiska undersökningar av Lunds medeltida kyrkor murats upp i väggpartier, som i gångtunneln under Adelgatan och murarna vid det lilla torget. På Kulturens magasin finns ytterligare arkitekturelement sparade.

Bokens författare Gunilla Gardelin arbetar idag som kulturmiljöutvecklare på Kulturen, men har en bakgrund som historisk arkeolog. Hon har arbetat på Kulturen sedan 1999.

Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin, Kulturens bokserie Archaeologica Lundensia (2015). Boken kostar 249 kr och kan köpas i vår museibutik. 

 

Nedan några sidor ur boken. Klicka på bilderna för att se dem i större format!

Uppslag ur boken Kyrkornas Lund, med verktyg för stenbearbetning.

Sida ur boken Kyrkornas Lund, med bild från arkeologisk undersökning av S:t Mårten.

Sida ur boken Kyrkornas Lund, med arkitektioniska detaljer.

Sida ur Kyrkornas Lund, med foto från 1974 då lämningar från en träkyrka och gravar hittades i Kattesundsområdet vid en arkeologisk undersökning.

Omslaget till Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin.
Omslaget till Kyrkornas Lund av Gunilla Gardelin.

  

7 kommentarer på “Kyrkornas Lund – ny bok från Kulturen

  1. Hej Christer!
   Vi bestämmer inte vilket sortiment Alibris har. Du kan köpa boken direkt från oss. Om du vill att vi ska skicka den med posten kan du mejla [email protected]. Fraktkostnad tillkommer då.

   Vänliga hälsningar
   Maria Bohlin, informatör

 1. Very interesting I don’t read Swedish but I hope you will continue with the good work good luck

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *