Kulturens blogg

Om trädgårdsarkeologi med Hardeberga säteri som exempel

Harderberga säteri, som numera inrymmer Waldforskolan i Harderberga:
Hardeberga säteri, som numera inrymmer Waldforskolan i Harderberga: Foto: Aja Guldåker/Kulturen

Vår arkeolog Aja Guldåker märker ett ökat intresse för trädgårdsarkeologi, som är hennes specialinriktning. När Skånes Taltidning ville göra ett inslag om trädgårdsarkeologi tog Aja med dem till parkmiljön kring Hardeberga säteri, öster om Lund.

Vy från nedre dammen på säteriet. Ett utkarvat hjärta i trädstammen har börjat läka ihop.
Vy från nedre dammen på säteriet. Ett utkarvat hjärta i trädstammen har börjat läka ihop. Foto: Aja Guldåker./Kulturen

Kulturen har tillsammans med Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp gjort en inventering av parkmiljön kring  bland annat Hardeberga säteri. De söker nu pengar för att kunna fortsätta med projektet, där fyra olika parkanläggningar i trakterna öster om Lund ingår. Trädgårdsarkeologi är en del av det hela, andra delar är bebyggelsehistoria, analys av befintligt växtmaterial med mera. I projektet ingår Allan Gunnarsson och Anna Jacobsson från SLU och Aja Guldåker och Carita Melchert från Kulturen.

Aja Guldåker berättar för Skånes taltidnings reporter om vilka spår en trädgårdsarkeolog kan hitta, både på plats och med hjälp av äldre kartor och fotografier.

Du kan lyssna på inslaget i Skånes Taltidning nr 27-2018 här:
Under ytan: Trädgårdsarkeologi

Hardeberga säteri kring 1900 med stenportaler och stenkulor till entrén. Liknande stenport finns fortfarande kvar.
Hardeberga säteri kring 1900 med stenportaler och stenkulor till entrén. Liknande stenport finns fortfarande kvar.
Hardeberga säteri södra parkanläggning. Nedre vallgraven med terrasseringar, trappor och tillgänglighetsanpassad ramp. Stenkumlar på mellanterrassen. Kartan hämtad från avrapporteringen till SLU i projektet Storgårdsbönder med slottsparksambitioner.
Hardeberga säteri södra parkanläggning. Nedre vallgraven med terrasseringar, trappor och tillgänglighetsanpassad ramp. Stenkumlar på mellanterrassen. Kartan hämtad från avrapporteringen till SLU i projektet ”Storgårdsbönder med slottsparksambitioner”.
Odaterat fotografi som visar murar och dammanläggning. Observera att trappområdet endast består av en kulle eller förhöjning.
Odaterat fotografi som visar murar och dammanläggning. Observera att trappområdet endast består av en kulle eller förhöjning.

2 kommentarer på “Om trädgårdsarkeologi med Hardeberga säteri som exempel

    1. Hej!

      Helt rätt, det heter Hardeberga. Vi ber om ursäkt för slarvet och rättar!

      Mvh Maria Bohlin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *