Kulturens blogg

Grinden blir tillgänglig för alla

Stenläggningen på infarten läggs om för att få till en bra lutning från den nya tillgänglighetsanpassade kantstenen på trottoaren till dörren. Foto: Linnéa Stolle/Kulturen.
Stenläggningen på infarten läggs om för att få till en bra lutning från den nya tillgänglighetsanpassade kantstenen på trottoaren till dörren. Foto: Linnéa Stolle/Kulturen.

Till jul skall vi få en ny "Gröna grinden" till Kulturens norra område. Ambitionen är att den nya grinden skall vara tillgänglig för alla. För att underlätta för personer med funktionshinder och personer med barnvagn kommer dörren att flyttas och breddas.

Första etappen i projektet är nu inledd. Stenläggningen på infarten håller på att läggas om för att få till en bra lutning från den nya, tillgänglighetsanpassade kantstenen på trottoaren till dörren.

Systemet med porttelefonen kommer ersättas av en automatisk dörröppnare som är kopplad till en kortläsare. För att komma in går man in till receptionen och får en kod, som man sedan slår in i kortläsaren vid Gröna grinden.

Arkeologisk sten får stanna

Rabatten utanför Lindforska huset kommer att försvinna i samband med stenläggningen men pollaren, den huggna runda stenen i hörnet, får stå kvar orörd som en påminnelse om svunna tider. Det är en av många stenar på Kulturens område som Kulturens arkeologer har grävt fram i Lund, troligen en medeltida sten.

Stenpollaren till höger får vara kvar. Foto: Linnéa Stolle/Kulturen
Stenpollaren till höger får vara kvar. Foto: Linnéa Stolle/Kulturen

Ny huvudingång i början av 1900-talet

Första kartguiden 1907 (Kulturens arkiv) kan man se att Kulturens nya huvudingång genom Gröna grinden är utmärkt som ”kommande huvudingång”. Vid den tiden var södra området med entréhuset Vita huset ännu inte en del av Kulturen, och ingången till norra området fanns vid Uranäsboden. På Kartguide år 1917 (Kulturens arkiv) finns Gröna grinden markerad, så ingången via grinden verkar ha tillkommit någon gång mellan 1907 och 1917.

År 1929 invigdes Vita huset som ny huvudentré, men Gröna grinden har funnits kvar som en extra ingång till norra området.

Invigning lagom till jul

Den nya grinden och det nya planket kommer att tillverkas av ett snickeri i Malmö. Den börjar monteras efter julstöket 28-29 november och den nya grinden skall invigas lagom till jul.

Området runt Gröna grinden är just nu avspärrat med kravallstaket, men de som har behov av att ta sig in på området från det hållet när arbetet pågår kan fortfarande göra det. Säg bara till stensättarna så löser det sig! Arbetet med markbeläggningen beräknas pågå i ytterligare några dagar men blir färdigt under veckan.

Text: Linnéa Stolle och Maria Bohlin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *