Kulturens blogg

Omvandling av barockparterren vid Herrehuset

skiss

Under det pågående arbetet med att omvandla barockparterren vid Herrehuset dök ett litet stycke museihistoria upp. När entreprenörerna började gräva hittade de nämligen fundamentet från en gammal fontän, som placerades i parken kring år 1892.

Om du har varit på Kulturen i Lund på sista tiden har du kanske sett att det är avspärrat kring barockparterren framför Herrehuset, där ett omvandlingsarbete pågår. På skisserna ovan och nedan, gjorda av landskapsarkitekt Barbro Lange, kan du se hur barockparterren ska se ut efter omvandlingen.

skiss

När entreprenörerna som jobbar med omvandlingen av barockparterren började gräva hittade de fundamentet till den gamla fontänen.
När entreprenörerna som jobbar med omvandlingen av barockparterren började gräva hittade de fundamentet till den gamla fontänen. Foto: Johan Hofvendahl/Kulturen

En extern firma håller på att gräva bort den befintliga fontänen och växterna, och det var under detta arbete som de stötte på fundamentet från den gamla fontänen. Vår arkeolog Aja Guldåker, som är specialiserad på trädgårdsarkeologi, letade fram ett foto från 1892 på den gamla fontänen (nedan).

Ett foto från 1892 som visar den gamla fontänen, med Borgarhuset i bakgrunden.
Ett foto från 1892 som visar den gamla fontänen, med Borgarhuset i bakgrunden. Foto: Per Bagge (ur Kulturens arkiv)

Barockens stilideal

Området där den gamla fontänen stod, mellan dammen och Herrehuset, omskapades 1947 till en barockparterr, med en rektangulär vattenspegel, kantad av grå ölandsten. Barockstilen valdes för att gå ihop med Herrehusets barockfasad.

Herrehuset med sin barockfasad, sett från andra sidan dammen. Framför Herrehuset barockparterren som den såg ut innan den pågående omvandlingen
Herrehuset med sin barockfasad, sett från andra sidan dammen. Framför Herrehuset barockparterren som den såg ut innan den pågående omvandlingen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

En buxbomshäck planterades runt anläggningen, med öppningar åt Herrehuset och dammen. I rabatten mellan buxbomhäcken och ölandsstenen planterades tre formklippta buskar på vardera sida.

Barockparterren före den pågående omvandlingen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Barockparterren före den pågående omvandlingen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Barockens trädgård karakteriserades av en sträng symmetri, där växtmaterialet användes som ett arkitektoniskt byggnadselement. Hårt tuktade växter ställdes mot den fria naturen och proportionerna var viktiga. Det är ett ideal som i Sverige var som starkast i mitten av 1600-talet.

Miljön kring dammen, bakom barockparterren på husets östra sida, är mer naturlig, och representerar övergången från barockinfluenser till influenser från den engelska landsbygdsparken under 1800-talet.

Buxbomshäcken mår dåligt

De formklippta buskarna i barockparterrens rabatter har varit borta ett tag, men annars har anläggningen haft kvar sin form sedan 1947. Buxbomshäcken har dock mått dåligt i flera år och behöver bytas ut. Den kommer att ersättas med en idegranshäck, som knyter an till de formklippta idegranarna på andra sidan Herrehuset.

Ett nytt fontän-kar kommer att gjutas, men Ölandsstenarna och de gamla stenarna från fontänkaret sparas. Det kommer att sättas in ett miljövänligt cirkulerande vattensystem i fontänen. Markbeläggningen kommer att vara grus, så den smälter samman med övriga gångar på området. Under omvandlingen passar vi också på att förstärka känslan av en barockträdgård genom en strängare symmetri.

Arbetet kommer att ta några veckor, och vi ber om ursäkt för stöket under tiden. Förhoppningsvis får vi ett riktigt bra slutresultat!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *