Kulturens blogg

Nu drar undersökningen igång av S:t Olofs kyrkogård i Lund

Mynt (advers till vänster och revers till höger) från Sven Estridsens regentperiod 1047–74. Det halva myntet påträffades vid den arkeologiska förundersökningen hösten 2016 i samband med rensning av grav 11.
Mynt (advers till vänster och revers till höger) från Sven Estridsens regentperiod 1047–74. Det halva myntet påträffades vid den arkeologiska förundersökningen hösten 2016 i samband med rensning av grav 11. Foto: Kulturen

Redan i våras skulle Kulturens arkeologer ha gjort en arkeologisk undersökning av S:t Olofs kyrkogård i Lund, men arbetet blev uppskjutet på grund av en överklagan. Nu har vi dock fått klartecken för att sätta igång arbetet. Det är inför byggandet av den nya spårvägen förbi Allhelgonakyrkan i Lund som vi ska undersöka den västra delen av S:t Olofs kyrkas kyrkogård.

Sankt Olofs kyrka och kyrkogård, som låg strax utanför Lunds stads norra stadsport, lades ned i samband med reformationen år 1536. Inga spår har hittats efter kyrkan, men under den förundersökning som vi gjorde förra hösten hittades sexton hela gravar samt ett stort antal ben inom det område som ska undersökas. Dessutom hittades t ex ett halvt silvermynt från 1000-talet (bilden ovan) och keramikskärvor.

Vi räknar med att dokumentationsarbetet på plats kommer att ta tre veckor. Därefter kommer ytan att bli tillgänglig för spårvägsarbetet.

De nya undersökningarna kommer att bidra till ny kunskap om kyrkan och kyrkogårdens brukningstid. Därtill kommer benen från de gravlagda utgöra underlag för bedömningar av deras köns- och ålderssammansättning, diet, hemort och hälsa. Benmaterialet som flyttas från kyrkogården kommer att slutförvaras i Kulturens magasin.

Översta bilden: Mynt (advers till vänster och revers till höger) från Sven Estridsens regentperiod 1047–74. Det halva myntet påträffades vid den arkeologiska förundersökningen hösten 2016 i samband med rensning av grav 11. Foto: Lunds universitets historiska museum, taget i samband med konservering av myntet. 

Plan över undersökningsområdet vid Allhelgonakyrkan i Lund. Gravar påträffade i tidigare undersökningar har markerats på planen.
Plan över undersökningsområdet vid Allhelgonakyrkan i Lund. Gravar påträffade i tidigare undersökningar har markerats på planen.

2 kommentarer på “Nu drar undersökningen igång av S:t Olofs kyrkogård i Lund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *