Kulturens blogg

Arkeologisk undersökning av medeltida bytomt i Södra Sandby

Kulturens arkeolog Linnea Lidh på plats i Södra Sandby.
Linnea Lidh är en av de arkeologer som arbetar med slutundersökningen i Södra Sandby. Foto: Kulturen

Förra veckan påbörjade Kulturens arkeologer en arkeologisk undersökning av delar av Södra Sandby medeltida bytomt i kvarteret Kryptan 10. Lunds kommun planerar att sälja fastigheten men vill först få fornlämningar under marken dokumenterade och borttagna.

Flera arkeologiska undersökningar och observationer har gjorts inom området för Södra Sandby historiska bytomt. Kulturens arkeologer genomförde en förundersökning inom kvarteret Kryptan 10 förra året. Då påträffades medeltida lämningar inom stora delar av den undersökta ytan.

1 170 kvadratmeter att undersöka

I det förslag till fortsatta insatser som Kulturen lämnade delades ytan upp i en yta som bör intensivundersökas av våra arkeologer och ytor som bara behöver schaktningsövervakas, det vill säga att våra arkeologer övervakar de grävarbeten som görs och dokumenterar fynd som dyker upp.

Den slutundersökning som nu påbörjats omfattar bara den del som ska intensivundersökas, en yta på 1 170 kvadratmeter (grön yta på kartan nedan). Vi vet att den här ytan bland annat innefattar delar av tomter där det låg gårdar innan enskiftet, det har vi kunnat se på en lantmäterikarta från början av 1800-talet. På bilden nedan är dessa tre gårdar markerade med en röd linje och märkta nr 8, 9 och 10. Vi förväntar oss att kunna se om gårdarna har haft samma placering ända sedan medeltiden, eller om de har flyttats under århundradena.

Mer att berätta

Vår arkeolog Jan Kockum kommer att berätta mer framöver, när det börjar komma fram lite resultat från slutundersökningen.

Karta över södra delen av Södra Sandby by, med 1810-års gårdar (med röd linje). Ytan som ska intensivundersökas är markerad med grönt.
Karta över södra delen av Södra Sandby by, med 1810-års gårdar (med röd linje). Ytan som ska intensivundersökas är markerad med grönt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *