Kulturens blogg

Arkeologisk undersökning i Revinge avslutad

Del av urholkad trädstam som använts som skoning i en brunn.
Del av urholkad trädstam som använts som skoning i en brunn. Foto: Kulturen

Efter fem intensiva veckor har de arkeologiska undersökningarna i Revinge avslutats. Undersökningsområdet ligger inom den gamla bytomten och omfattar i det närmaste hela gård nr 14.

Gården skiftades ut i början av 1800-talet. Ett mycket rikt lämningsmaterial har påträffats i form av stolphål, brunnar, diken och andra nedgrävningar. Stolphålen – rester efter stolpar som grävts ned i jorden – har ingått i flera gårdsbyggnader från tidig medeltid till äldre efterreformatorisk tid.

Översikt över undersökningsområdet i Revinge. Under matjorden framträder nedgrävningar i undergrunden
Översikt över undersökningsområdet i Revinge. Under matjorden framträder nedgrävningar i undergrunden. Foto: Kulturen

Träskodd brunn

För första gången har en träskodd brunn påträffats i Revinge. Den ihåliga ekstock som utgjort brunnsholken har efter dendrokronologisk analys visat sig ha avverkats efter 1349 och senast 1450. På översta bilden ses en del av den urholkade trädstammen.

Även flera intressanta mindre fynd har påträffats, exempelvis keramik av många olika slag, söljor, mynt och en pärla.

Naturvetenskapliga analyser

Den fortsatta efterbearbetningen som omfattar naturvetenskapliga analyser, bland annat i form av arkeobotaniska analyser, kommer att ge oss mycket ny kunskap om byns utveckling och agrara näringar.

Text: Mattias Karlsson, arkeolog på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *