Kulturens blogg

Virkesberedning i skogen

Timmermannen Olof Anderson i arbete i Kullaskogen.
Timmermannen Olof Anderson i arbete i Kullaskogen.

I förra veckan var vi, Kulturens timmermän, i Kullaskogen för att bila timret som tidigare valts ut och fällts. Vi bilade både timmer till den småländska loftboden från Måketorp och timmer till skånska Onsjöstugan som skall restaureras under året. Vi bilar timret efter de lokala traditionerna från husens ursprungsplats.

yxa på timmerstock

Processen från stock till färdigt väggtimmer börjar med klosshuggning, som är en form av grovhuggning för att avverka mycket material. I den skånska traditionen brukar två personer tillsammans göra inhugg i stocken, sedan kan det mellanliggande materialet lätt huggas bort.


När klosshuggningen är klar görs stocken jämn och slät med bilan. I Skåne har detta traditionellt sett utförts med en teknik som har mera gemensamt med den danska och tyska bilningen än med den som förekommer i övriga Sverige.

Timmermannen Olof Andersson bilar på skånskt sätt.
Timmermannen Olof Andersson bilar på skånskt sätt.

Skånsk bilning
Skånsk bilning

Inom den skånska traditionen används höga bockar så att  stocken ligger i midjehöjd. Bilan är asymmetriskt slipad, det vill säga att eggen är mer slipad som en sax än som en kniv. Denna slipning gör att man kan får en väldigt slät yta som nästan upplevs som hyvlad.

Timmermannen Kristoffer Frederiksen bilar timmer
Timmermannen Kristoffer Frederiksen bilar timmer

Färdigt!
Färdigt!

 Text, foton och film: Kristoffer Frederiksen och Olof Andersson, timmermän på Kulturen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *