Kulturens blogg

Klyvning av stockar till golvbrädor

Timmermännen Olof Andersson och Kristoffer Frederiksen klyver en stock med yxa, klubba och kilar.
Timmermännen Olof Andersson och Kristoffer Frederiksen klyver en stock med yxa, klubba och kilar.

Kulturens timmermän Fredrik Gustavsson, Olof Andersson och Kristoffer Frederiksen arbetar med att klyva stockar till golvbrädor med hjälp av yxa och träkilar. Arbetet görs inför publik. Här berättar kulturmiljöutvecklare Gunilla Gardelin mer om hur arbetet går till, i text, bild och video.

De nya golvbrädorna skall ersätta den stenläggning som tidigare funnits under loftgången, innan man kommer in i bodens rum i nedervåningen. Anledningen till att vi ersätter stenläggningen med ett brädgolv är att det aldrig funnits någon stenläggning på den plats där boden stått från början i Måketorp, Åseda socken i Småland. Det är mer traditionellt med ett brädgolv.

Här syns den stenläggning som ska ersättas med ett brädgolv. Foto: Karl Magnus Melin
Här syns den stenläggning som ska ersättas med ett brädgolv. Foto: Karl Magnus Melin

Att hugga ut golvbrädor med yxa och kilar med träklubba är ett tidskrävande arbete, men det är en av våra uppgifter som museum att bevara och även förmedla kunskap om hantverket. Det här sättet att klyva stockar användes fram till industrialismen, men numera används det i stort sett bara i kulturmiljöer.

Stockarna kommer från träd som vuxit i Kullaskogen här i Skåne och de är ca 100 år gamla och avverkades i vintras. Innan timmermännen börjar med själva klyvningen görs en del förarbete.

Stocken kantas och mittpunkten mäts upp

Först kantas stocken på två sidor. Timmermännen mäter sedan upp mitten på stockens ände och märker stocken med ett rakt streck. Med det som utgångspunkt lägger de ett svartfärgat snöre längsmed stocken, från mittpunkten på ena änden till mittpunkten på den andra änden. Snöret färgar av sig och lämnar ett streck på stocken.

Därefter slås en linje med yxa och träklubba längs strecket, sedan vänder man på stocken och gör likadant även på andra sidan. Detta gör man för att kunna kontrollera klyvningen på ett bättre sätt, eftersom fibrerna i det yttre träet beter sig annorlunda än det hårdare virket längre in.

På bilden ser man att stockens mittpunkt markerats med ett svart streck som man sedan klyver efter.
På bilden ser man att stockens mittpunkt markerats med ett svart streck som man sedan klyver efter. Foto: Gunilla Gardelin
Timmermännen använder yxa, klubba och kilar för att klyva stocken. Foto: Gunilla Gardelin
Timmermännen använder yxa, klubba och kilar för att klyva stocken. Foto: Gunilla Gardelin

Timmermännen använder yxa, klubba och kilar för att klyva stocken. Foto: Gunilla Gardelin

Klyvs med hjälp av kilar

Därefter börjar arbetet med att slå med träklubba på kilar och yxa i det uppmarkerade spåret. Sedan gäller det för timmermännen att fördela kilarna och slagen med träklubban över stocken med omsorg, så att det blir en så kontrollerad klyvning som möjligt.

Vi får ut två plankor per stock, och arbetet är långt ifrån över när stocken kluvits. Den kluvna ytan ska bilas slät, och på andra sidan ska överflödigt trä huggas bort.

En intresserad publik fick se när stocken klövs i två bitar. Foto: Gunilla Gardelin
En intresserad publik fick se när stocken klövs i två bitar. Foto: Gunilla Gardelin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.