Kulturens blogg

Takomläggning på Norlindmuseets porttorn

Taket på porttornet på Borgeby slott. Foto: Carita Melchert/Kulturen

Just nu pågår takomläggning på Borgeby slotts porttorn, som vår bebyggelseantikvarie Carita Melchert har planerat och upphandlat. Porttornet ägs av Kulturen, som driver Norlindmuseet som finns i tornet. Länsstyrelsen Skåne finansierar takarbetet med 50% genom Kulturmiljöbidrag: Bidrag enligt förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Porttornet  på Borgeby slott där Norlindsmuseet inryms.  Foto: Carita Melchert/Kulturen
Porttornet på Borgeby slott där Norlindsmuseet inryms. På mittendelen av byggnaden finns årtalet 1708. Det kan man inte se på den här bilden, men om du är på plats kan du kika! Foto: Carita Melchert/Kulturen

Tornets takstolarna är sannolikt från 1708. Om man tittar noga på gavelröstet åt söder så finns årtalet 1708 i form av siffror i järn. Takpannorna är från 1900-talet,  dels från Fredriksholm dels Heby tegelverk. De plockas ner försiktigt och rengörs. Ny underlagspapp läggs innan takpannorna läggs tillbaka. Ett takfall har stickespån istället för takpapp. Sticketaket som bedöms vara från 1930-talet bevaras under takpannorna.

Takfallet med stickespån. Vid de gamla lagningarna ska ny stickespån läggas. Ny underlagspapp ska bytas över hela takfallet. Foto: Carita Melchert/Kulturen
Takfallet med stickespån. Vid de gamla lagningarna ska ny stickespån läggas. Ny underlagspapp ska bytas över hela takfallet. Foto: Carita Melchert/Kulturen

Nocken muras på samma sätt som den är utformad idag och skorstenarna fogas om där fogen är vittrad.

Byggnadsställningar skymmer just nu porttornet en del av porttornet, men du är välkommen till Norlindsmuseet under öppettiderna, som du hittar här

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *