Kulturens blogg

Arkeologerna undersöker boplats i Åkarp

Schaktningar vid boplatsområde F. Foto: Aja Guldåker/Kulturen
Schaktningar vid boplatsområde F. Foto: Aja Guldåker/Kulturen

Idag inleder Kulturens arkeologer schaktningsarbeten för arkeologiska undersökningar i trakten kring Hjärup/Åkarp, med start på boplats F i Åkarp. År 2012 gjordes en utredning som visade på boplatsanläggningar med sannolik datering till bronsålder-förromersk järnålder.

Den arkeologiska undersökningen görs inför Trafikverkets utbyggnad av södra stambanan till fyra spår på sträckan Flackarp – Arlöv. Utbyggnaden omfattar inte bara en utökning av spårområdet, utan även arbetsytor, uppställningsplatser och transportleder.

Förstå hur människor har levt

Vid undersökningarna kommer våra frågor vara fokuserade kring att datera boplatsen, men vi vill även försöka förstå hur människorna har levt, hushållets sociala karaktär och hur de har interagerat med andra.

Följ arbetet på Instagram

Ni kan även följa vårt arbete på Instagram, där vi heter @kulturens_arkeologer. Vi använder hashtaggen #uppåkra46 för denna undersökning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.