Kulturens blogg

Taket på Bosebo kyrka restaureras

Idag har vi börjat arbetet med att byta stavspån på Bosebo kyrkas tak. Arbetet kommer att pågå under ett par månader och under denna tid måste vi hålla kyrkan stängd.

Förra veckan sattes byggnadsställningarna upp och de sista förberedelserna inför takrestaureringen gjordes. Idag har våra timmermän/byggnadshantverkare Olof Andersson och Fredrik Gustavsson börjat riva ner de gamla uttjänta spånen, tillsammans med Niklas Alexandersson från Kungslena.


När de första metrarna spån rivits ner visade det sig att taktron (brädorna under spånen) var i ganska gott skick. Bebyggelseantikvarie Erik Blomqvist kom förbi för att diskutera med hantverkarna kring vilka lagningar som är nödvändiga och hur de ska utföras. De kom fram till att ett par av bräderna i taknocken behöver bytas ut.

Hantverkarna diskuterar med bebyggelseeantikvarie Erik Blomqvist (i vit hjälm).
Hantverkarna diskuterar med bebyggelseeantikvarie Erik Blomqvist (i vit hjälm). Foto: Maria Bohlin/Kulturen
Byggnadshantverkare Olof Andersson (uppe på taket) diskuterar taktrons skick med bebyggelseantikvarie Erik Blomqvist (på byggnadsställningen).
Byggnadshantverkare Olof Andersson (uppe på taket) diskuterar taktrons skick med bebyggelseantikvarie Erik Blomqvist (på byggnadsställningen). Foto: Maria Bohlin/Kulturen
Olof tar bort en bräda från taktron som måste bytas.
Olof tar bort en bräda från taktron som måste bytas. Bredvid honom den externa byggnadshantverkaren Niklas Alexandersson. Foto: Maria Bohlin/Kulturen

För att kunna arbeta med rivningen av spånen uppe på taket har hantverkarna satt upp tillfälliga ställningsplank på taket, men de använder också säkerhetslinor. Rivningen sker uppifrån taknocken och neråt, men när man sedan ska spika upp de nya spånen kommer det att ske nerifrån och upp.

Fredrik Gustavsson klättrar uppför taket med hjälp av ställningsplan och säkerhetslina.
Fredrik Gustavsson klättrar uppför taket med hjälp av ställningsplan och säkerhetslina. Foto: Maria Bohlin/Kulturen
Olof och Niklas inspekterar taktron tillsammans. Foto: Maria Bohlin/Kulturen
Olof och Niklas inspekterar taktron tillsammans. Foto: Maria Bohlin/Kulturen
Olof och Niklas inspekterar taktron tillsammans. Foto: Maria Bohlin/Kulturen
Olof och Niklas inspekterar taktron tillsammans. Foto: Maria Bohlin/Kulturen
Olof uppe vid taknocken på Bosebo kyrka. Foto: Maria Bohlin/Kulturen
Olof uppe vid taknocken på Bosebo kyrka. Foto: Maria Bohlin/Kulturen

Stavspån av furu

Stavspån (även kallat kyrkspån) är ett tjockt spån som oftast tillverkas av furu, men ek och asp används också. Vi har valt furu. (Stavspån ska inte förväxlas med stickespån, som är tunna hyvlade eller klyvda spån som oftast är tillverkade av gran).

Historisk klyvning av stavspån med yxa och klubba. Fotograf okänd.
Historisk klyvning av stavspån med yxa och klubba. Fotograf okänd.

Spånen klyvs fram ur grova mogna furustammar som sågats i spånets längd. Traditionellt har spånen klyvts med yxa eller klyvkniv men idag klyvs spånen med hydralisk klyv. Bearbetningen för att få spånen tunnare i överkant har historiskt gjorts med yxa, men görs idag med bandsåg.

Det är viktigt att det är den klyvda sidan som ligger utåt, eftersom den inte suger upp väta så som den sågade ytan gör. Spånen vi använder tillverkas i Finland och är av god kvalitet med endast kärnvirke.

Spåntillverkningen i Finland. Hydralisk klyvning av furukubb till spånämne.
Spåntillverkningen i Finland. Hydralisk klyvning av furukubb till spånämne.
Spåntillverkningen i Finland. Diagonal klyvning av spånämne på bandsåg.
Spåntillverkningen i Finland. Diagonal klyvning av spånämne på bandsåg.
Spåntillverkningen i Finland - spånen justeras sluligen med yxa.
Spåntillverkningen i Finland – spånen justeras sluligen med yxa.

Bilden nedan är hämtad ur riksantikvarieämbetets rapport Spån 1981:3. I denna rapport kan den intresserade läsa rekommendationer för tillverkning, läggning och skyddsbehandling av spån. Rapporten kan laddas ner som en pdf från Riksantikvarieämbetets hemsida.

Illustration ur Riksantikvarieämbetets rapport "Spån 1981:3" sidan 8
Illustration ur Riksantikvarieämbetets rapport ”Spån 1981:3” sidan 8

Du är välkommen att prata med hantverkarna och ställa frågor till dem om du träffar dem vid Bosebo kyrka!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *