Elev testar luktsinnet. Foto: Jessica Ljung

Livets museum är ett medicinhistoriskt museum i Lund som berättar om hur kroppen fungerar. Museet drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet.

Läs mer om att boka visning på Livets museum.

Visning om kroppens funktioner

Följ med på en resa genom kroppen på Livets museum! Vi utforskar kroppens funktioner, lär oss om viktiga framsteg inom medicinen – inte minst i Lund – och tar del av föremål ur Region Skånes medicinhistoriska samling. Vi blandar biologi med teknik i en interaktiv utställning där eleverna själva blir delaktiga.

Alla guider arbetar ideellt och är medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet. De allra flesta har en pågående eller tidigare anknytning till vårdyrken – läkare, sjuksköterskor, vårdlärare med mera.

Målgrupp: grundskola, gymnasieskola (åldersanpassas)
Längd: 40–60 min
Max antal: 30 elever (klassen delas i två grupper med varsin guide)
Pris: kostnadsfritt!
När: kan bokas hela läsåret 2023/2024 och 2024/2025, efter överenskommelse
Var: Livets museum, Lasarettsgatan 5b i Lund
Koppling till läroplaner: LGR 22 biologi, kemi, fysik, teknik, historia, idrott & hälsa, LGRS 22 teknik, idrott & hälsa, naturorienterande ämnen, LGY 11 s. 5-8 + div. kursplaner.

OBS! Visningen fokuserar inte på utställningen Det är långsamt att vara här – om Vipeholms sjukhus. Vi rekommenderar istället att eleverna får egen tid i den utställningen efter visningen (målgrupp: högstadiet, gymnasiet) eller att ni bokar en separat visning, se nedan.

Boka visning

Lekhörnan i Livets museum. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Lekhörnan i Livets museum. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Visning för barn 4–5 år

Livets museum erbjuder ett skräddarsytt förskoleprogram för barn i åldern 4–5 år. Programmet tar fasta på valda delar i vår basutställning om kroppens funktioner och barnen lär om hjärtat, skelettet, hjärnan och om matens väg genom kroppen. Barnen får varsin färgglad sittdyna att ha med sig under hela visningen, och guiden har en doktorsväska med olika rekvisitaföremål om kroppen.

Längst upp i museet finns en lekutställning där barnen kan lära sig mer om kroppen och hur den fungerar. Pussla med kroppens organ och ta reda på roliga, och ibland pinsamma, fakta. Allt från hur mycket hud vi tappar varje år till hur många gånger om dagen vi pruttar.

Alla guider arbetar ideellt och är medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet. De allra flesta har en pågående eller tidigare anknytning till vårdyrken – läkare, sjuksköterskor, vårdlärare med mera.

Målgrupp: förskola (4–5 år)
Längd: 30 min
Max antal: 24 elever – se mer info nedan (är ni fler, hör av er!)
Pris: kostnadsfritt!
När: hela läsåret 2023/2024 och 2024/2025. Visningen startar förslagsvis kl. 10.15, 12.00 eller 12.45.
Var: Livets museum, Lasarettsgatan 5b i Lund
Koppling till läroplaner: Kostens påverkan, företeelser/samband i natur/teknik/samhälle, kroppsuppfattning, hälsa och välbefinnande, vilja att hjälpa andra, lust att leka och lära, förståelse för naturvetenskap.

OBS! Guiden kan ta emot 12 elever åt gången. Är ni fler än så, delar vi upp gruppen och låter en halva besöka lekutställningen. Observera att ni då behöver avsätta totalt 60 min till visningen. Var gärna på plats 15 min innan start och räkna med 15 min efter visningen för toalettbesök, påklädning etc. Det finns möjlighet att äta en medhavd frukt eller ett litet mellanmål i anslutning till museet. Vänligen meddela oss på förhand.

Boka visning

Rastgård, eller promenadgård som de officiellt kallades, till paviljong A på Vipeholms sjukhus, omkring 1950.
Bildkälla: Region Skånes medicinhistoriska samling
Fotograf: Okänd

Visning av utställningen Det är långsamt att vara här – om Vipeholms sjukhus

1935 öppnade Vipeholms sjukhus i Lund – ett specialsjukhus avsett för ”svårskötta obildbara sinnesslöa” män. Idag skulle vi säga att dessa människor levde med intellektuell funktionsnedsättning.

Vipeholm var anpassat för 612 manliga patienter, men snabbt efter öppnandet skrevs även barn och kvinnor in. Fram till nedläggningen 1982 präglades det av ständig överbeläggning och personalbrist. Sjukhuset hade hela Sverige som upptagningsområde och tog emot patienter från såväl Skåne som Lappland.

I skolprogrammet får eleverna besöka utställningen om Vipeholms sjukhus tillsammans med en guide, lära sig om livet på ”sinnesslöanstalten” och komma nära några av de patienter som spenderade sina liv innanför sjukhusets väggar. Guiden berättar också om varför denna typ av anstalt öppnade och om hur synen på människor med intellektuella funktionsnedsättningar har förändrats under de senaste 100 åren.

Berättelsen om Vipeholm lyfter flera etiska frågor och ger eleverna möjlighet att fundera över sin egen samtid.

Alla guider arbetar ideellt och är medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet. De allra flesta har en pågående eller tidigare anknytning till vårdyrken – läkare, sjuksköterskor, vårdlärare med mera.

Målgrupp: högstadiet, gymnasiet
Längd: 30–45 min
Max antal: 30 elever (15 elever åt gången, avsätt alltså minst 60 min vid grupper större än 15)
Pris: kostnadsfritt!
När: hela läsåret 2023/2024 och 2024/2025, enligt överenskommelse
Var: Livets museum, Lasarettsgatan 5b i Lund
Koppling till läroplaner: Lgr22: historia (demokratiseringen i Sverige, levnadsvillkor, makt), religionskunskap (moraliska frågor, levnadsvillkor förr, närområdets historia, grundläggande demokratiska principer), samhällskunskap (makt, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, kränkningar av mänskliga rättigheter). Lgy11: det etiska perspektivet, det historiska perspektivet, div. kursplaner. LgrSär22: samhällskunskap (att leva tillsammans). GySär13: samhällskunskap (demokrati och de mänskliga rättigheterna), historia (levnadsvillkor)

Boka visning