Pedagog Annika Mandahl i Thomanderska husets pianorum.
Pedagog Annika Mandahl i Thomanderska husets pianorum. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Människorna i husen

I Kulturens friluftsmuseum finns en stor samling olika hus vars ålder spänner från medeltid till 1900-tal. I dem har det bott alltifrån dekaner, målare och präster till torpare, professorer och fäktmästare. En del kommer från landsbygden och en del kommer från staden. Några kommer även från andra landskap.

Vi besöker utvalda hus och hör om de människor som levt sina liv därinne. Hur var livet för familjen Andersson på 1930-talet i Arbetarbostaden? Hur var det att växa upp i professorsfamiljen Thomander? Hur arbetade, åt och sov man i den välbeställda bondgården från Blekinge? Visningen ger en spännande och varierad bild av människor i olika tider och i olika byggnader.

Målgrupp: åldersanpassas
Längd: 45 minuter
Max antal: 30 elever
Pris: 900 kr
Koppling till läroplan: LGR 2011 Historia s 205 ff.

Ung förr

Hur var det att vara barn i Blekingegården i början av 1800-talet? Vad fick man hjälpa till med, hur bodde man och vad lekte man med? Vad var skillnaderna mellan att vara barn i en bondefamilj på landsbygden och i professorsfamiljen Thomander i Lund? Vi besöker några av våra hus i friluftsmuseet och tar reda på en massa om hur det var att vara ung förr. Hela tiden jämför vi med andra tider och olika levnadssätt.

Målgrupp: åldersanpassas
Längd: 45 minuter
Max antal: 30 elever
Pris: 900 kr
Koppling till läroplan: LGR 2011 Historia s 205 ff.

Tjärtvål, ur Kulturens samlingar. Foto Viveca Ohlsson, Kulturen

Hygien och hälsa

Under denna visning berättar vi om hur synen på hygien och hälsa har förändrats från medeltid till nutid, med fokus på de senaste 300 åren. Med utgångspunkt i olika husmiljöer i friluftsmuseet diskuterar vi varierande livsvillkor, som vilken mat man åt, hur ofta man badade, när man började borsta tänderna och så vidare. Frågorna diskuteras utifrån klass, genus och geografiskt läge.

Målgrupp: högstadiet och gymnasiet
Längd: 45 minuter eller 60 minuter
Max antal: 30 elever
Pris: 900 kr (45 min) 1 000 kr (60 min)
Koppling läroplan: LGY 2011 Historia s 66, Vård- och omsorgs-programmet, Examensmål s 40

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (måndag–fredag kl 9–12)