Bild: Pernilla Frid, baserad på ett broderi av Johanna Kristina Johansson, som visas i utställningen.

En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus

En annan värld – konst från Sankt Lars sjukhus är en utställning med unika konstföremål skapade av patienter på Sankt Lars sjukhus i Lund. Verken spänner över en hundraårsperiod med start ca 1880. Under programmet berättar Kulturens pedagog om några av konstverken, upphovspersonerna bakom dessa och om sjukhuset som institution. Sankt Lars lades ner 2013.

Att vara intagen på Sankt Lars innebar att befinna sig i en annan värld, avskild från resten av samhället. En annan värld kan också skönjas i konstverken. Det är fantasins och vanföreställningarnas värld. Många av verken har lämnat den traditionella bildvärlden bakom sig.

Skolprogrammet innehåller både en visning av utställningen och en workshop i ett anslutande rum. Här får eleverna prova på att skapa på egen hand med hjälp av broderi, teckning eller siluettklippning, inspirerat av verken i utställningen. Workshopdelen kräver inga förkunskaper och avslutas med en kort diskussion.

   

Ovan: Verk av Peter Persson Eklund, Ernst Ljungh och Maria Rudbeck.

Halvklass rekommenderas. Vid fler än 15 elever, delas gruppen i två och workshopdelen leds av läraren (efter handledningen av Kulturens pedagog). Eleverna hinner även se delar av utställningen på egen hand under skolprogrammet.

Målgrupp: årskurs 9 och gymnasiet
Längd: 60 min
Max antal: 30 elever
Pris: 1 100 kr
Koppling läroplan: LGR 2022 Bild s. 31-32, Historia s. 183-184, Samhällskunskap s. 198-200.

Målningar av GAN (Gösta Adrian-Nilsson) i utställningen Modernismen
Målningar av GAN (Gösta Adrian-Nilsson) i utställningen Modernismen. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Modernismen – En ny konst. En ny värld.

Modernismen är en beteckning för den djärva kulturella förnyelsen under 1800- och 1900-talen. Vi berättar om nyskapande konstnärliga rörelser, om ett samhälle i hastig förändring där avantgardistiska konstnärer gick i bräschen för det nya. Med hjälp av tre lundabor, konstnärerna Carl Fredrik Hill och GAN (Gösta Adrian Nilsson) samt silversmeden Wiwen Nilsson, ger vi oss ut på spaning efter modernismen i Europa.

Målgrupp: högstadiet och gymnasiet
Längd: 45 minuter eller 60 minuter
Max antal: 30 elever
Pris: 900 kr respektive 1 100 kr
Koppling läroplan: LGR 2011 Bild s 26 ff, Svenska s 257 ff, Historia s 196 ff

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (måndag–fredag kl 9–12)