Montage Kulturen. Bilden på Louise Brooks kommer från en scen i filmen Pandora's Box, © Ullstein Bild

Välkommen att boka ett skolprogram i utställningen 2 tjugotal. Kan bokas fr o m 15 maj.

I utställningen 2 tjugotal djupdyker vi i 1920-talet, en tid som på många sätt var början på det moderna samhället. Den tar upp viktiga förändringar inom områden som samhällsutveckling, teknik, vetenskap, media, kultur och konsumtion. Vi lyfter också fram kvinnor som på olika sätt spelar en viktig roll under detta decennium.

Genom föremål ur våra samlingar, bilder, filmer och gestaltningar målas bilden av 1920-talet upp; från avantgardistiska idéer inom konst, mode och design å ena sidan, till en dyster verklighet med nödtorftigt boende och ekonomisk utsatthet för många å den andra. Genom att låta 1920-talet speglas i 2020-talet vill vi också inspirera till reflektioner över vår egen samtid.

Under skolprogrammet till 2 tjugotal får eleverna utforska olika teman i utställningen och därefter ställer vi 1920-talet i relation till vårt eget 2020-tal. Vilka är likheterna och skillnaderna? Såg 1920-talets människor likadant på framtiden och dess utmaningar som vi?

Målgrupp: högstadiet och gymnasiet
Längd: 60 min
Max antal: 30 elever
Pris: 1 100 kr
Koppling läroplan: Lgr22 s. 32 (bild; bildanalys), Lgr22 s. 183-184 (historia; samhällsomvandlingar, imperialism och världskrig 1850-1950, demokratisering och ökad globalisering ), Lgr22 s. 198-200 (samhällskunskap; individer och gemenskaper, beslutsfattande och politiska idéer, information och kommunikation).

Skolprogrammet kan bokas fr o m 15 maj.