Blekingegården byggdes vid 1700-talets mitt. Ett timrat hus av den här typen, med en lägre ryggåsstuga i mitten och högre lofthus på var sida, kallas högloftsstuga eller sydgötiskt hus. Idag finns endast ett fåtal högloftsstugor bevarade. Foto Jessica Ljung, Kulturen.

Tema Sydsvensk bebyggelsetradition

Möt en av våra timmermän som berättar och visar hur man byggde timmerhus i Skåne, Halland, Småland och Blekinge under 1600-, 1700- och 1800-talen. Timmermannen berättar också om restaureringar som har gjorts av de kulturhistoriska husen på Kulturen i Lund.

Målgrupp: gymnasiet, komvux, folkhögskolor
Längd: 45 min
Max antal: 30 elever
Pris: 900 kr

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (måndag–fredag kl 9–12)
Timmerman Fredrik Gustavsson tillverkar en takkrok, som har till uppgift att hålla mullåsen på ett torvtak på plats. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen