Foto: Kulturen

Här nedan hittar du elevmaterial som rör arkeologi med koppling till Lunds historia och utgrävningen av kvarteret Sankt Mikael.

1. Varför gör vi en arkeologisk undersökning?

I många år har platsen för den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael varit en parkeringsplats. Nu ska det byggas ett hus med flera lägenheter. Huset ska också ha garage i källaren, så man måste gräva sig djupt ner under mark för att få plats med det. Under markytan finns det kvar olika spår efter att människor bott på platsen. Innan huset med garaget byggs, undersöker arkeologerna alla sådana spår och samlar in de föremål som också ligger kvar.

Öppna och läs/skriv ut hela texten (PDF)

2. Hur arbetar en arkeolog?

Man kan bli arkeolog genom att gå på särskilda utbildningar på universitet. Utbildningarna kan hålla på i tre år eller mer. På universiteten lär man sig mest om historia och hur människan har levt och tänkt förr i tiden. Man får också lära sig hur man kan tänka kring gamla saker och platser.

Öppna och läs/skriv ut hela texten (PDF)

3. Hur var det när Lund började?

Ibland tävlar olika städer om vilken stad som är äldst. Lund räknas som en gammal stad, för att vara Sverige, Danmark och Skandinavien. Lund har faktiskt firat 1000-årsjubileum, men i själva verket vet ingen exakt när och hur staden grundades. Däremot var det nog inte så mycket stad till att börja med.

Öppna och läs/skriv ut hela texten (PDF)

4. En domkyrka och tjugofem andra kyrkor i Lund

Visste du att det för 700 år sedan fanns 26 kyrkor i Lund? Den största kyrkan var domkyrkan. Den finns fortfarande kvar, medan nästan alla de andra kyrkorna har rivits för länge sedan. Men vi vet ungefär var de legat, eftersom det finns gamla beskrivningar kvar. Dessutom har arkeologerna hittat ruinerna efter en del de gamla kyrkorna, eftersom de ofta finns kvar under marken.

Öppna och läs/skriv ut hela texten (PDF)

5. Kloster i Lund

Fram till för 500 år sedan fanns det flera kloster i Lund. Ett kloster är en plats där en grupp människor lever tillsammans, för att kunna koncentrera sig på att be och läsa religiösa böcker. Att gå i kloster, som det heter, har varit ett sätt att känna sig nära Gud.

Öppna och läs/skriv ut hela texten (PDF)

6. Dominikanerna i Lund

För 800 år sedan kom dominikanerna till Lund. Det var en klosterorden, som redan hade funnits i några år Europa. Nu ville de få plats i Danmark och Sverige. I Lund fick de både mark och hus alldeles bakom domkyrkan. Där byggde de upp ett kloster, som fanns kvar i 300 år. Arkeologerna har hittat ruinerna efter klostret, där de ligger kvar under markytan. Ruinerna visar att det var stora byggnader. Klostret var en gång i tiden en viktig del av staden.

Öppna och läs/skriv ut hela texten (PDF)

7. Hus, gator och människor i Lund

Man kan fortfarande se att Lund är en gammal stad. Det finns många gamla hus kvar i centrum. Gatorna är inte raka och breda, utan små och krokiga. Några av gatorna har faktiskt funnits i tusen år. De är krokiga, eftersom marken som Lund började byggas på inte var platt och enkel. Det fanns hålor, bäckar och träsk på olika ställen och det var inte precis så att man hade en ritning över hur staden skulle byggas. Staden fick växa fram. Och ett tag så krympte den!

Öppna och läs/skriv ut hela texten (PDF)

8. Djur och odling

I början såg inte Lund särskilt mycket ut som en stad. Det var mer som om bondgårdar hade byggts lite tätare än vad som var vanligt på landet. Under många hundra år har det varit viktigt att det har funnits plats för trädgårdar, stall och ladugårdar inne i staden. Det gällde att se till att det ordnades så mycket mat som möjligt. Ända tills för ungefär 100 år sedan fanns det stall inne i Lund, för det behövdes hästar till alla kärror som kördes runt.

Öppna och läs/skriv ut hela texten (PDF)