Julvisning i Blekingegården.
Julvisning i Blekingegården. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Inför varje termin tar vi fram ett nytt skolprogram, med program och visningar som är kopplade till någon av våra utställningar eller de kulturhistoriska husen i friluftsmuseet. Här nedan kan du ladda ner skolprogrammet som en pdf.

Skolprogram hösten 2018 (pdf)

Höstens skolprogram

Den 22 september invigde vi utställningen Fokus Sápmi, och i vårt skolprogram har vi lagt in en visning på tema samernas historia. Vad betyder det att de är ett urfolk och ett av Sveriges fem minoritetsfolk? Hur utvecklades deras kultur och vad hände när människor söderifrån upptäckte rikedomar i norr? Vi berättar också om hur rasbiologin drabbade samerna och om jojkens och slöjdens betydelse i den samiska kulturen.

Inför julen erbjuder vi föreställningen Julen hos pigorna, Julvisning med pyssel samt visningen Julen och traditionerna.

I vår stadshistoriska utställning En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag erbjuder vi två olika visningar, som båda åldersanpassas.

För SFI-klasser och förberedelseklasser har vi tagit fram visningen Lär känna Lund, där vi besöker de båda utställningarna Metropolis – Lund på medeltiden och En stund i Lund. Tillsammans ger oss de två utställningarna berättelsen om Lund, från dess grundande på 900-talet till idag.

Ladda ner höstprogrammet via knappen ovan, och botanisera bland alla våra teman!

Få info genom Lärarnytt

Varje termin erbjuder vi temavisningar, föreställningar, bildverkstäder och etiska verkstäder. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Lärarnytt så får du löpande information om kommande utställningar och programerbjudande.

Boka skolprogram

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32, månd-fred kl 9–12