Sommar i Kulturens friluftsmuseum. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Inför varje termin tar vi fram ett nytt skolprogram, med program och visningar som är kopplade till någon av våra utställningar eller de kulturhistoriska husen i friluftsmuseet.

Höstens skolprogram

En av de största arkeologiska undersökningarna i Lunds historia pågår just nu nära Kulturen. Under september har klasser chansen att besöka platsen och träffa arkeologer som berättar om sitt arbete med att gräva fram det medeltida svartbrödraklostret. Vi börjar på Kulturen i utställningen Metropolis med introduktion till Lunds medeltida historia. Vad är ett kulturlager? Vad hittar arkeologer i marken? Vad är ett Dominikankonvent/svartbrödrakloster? Därefter går vi till undersökningsplatsen som ligger 5 minuter bort och träffar arkeologerna.

Målgrupp: åldersanpassas
Datum: 3/9, 4/9, 5/9, 17/9, 18/9, 19/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9
Tid: kl 9.30 & Kl 10.45
Längd: 60 minuter
Max antal: 30 elever
Kostnadsfritt, men en avgift på 1 000 kr debiteras vid uteblivet besök.
Bokas: via webben från och med den 12 augusti

Årets lekutställning Hans och Greta baseras på Bröderna Grimms klassiska saga med samma namn. Från mitten av januari kan du boka eget besök i lekutställningen.

Fokus Sápmi visas till och med 12 januari 2020. Även under vårterminen kan ni boka en visning i utställningen på tema samernas historia. Vad betyder det att de är ett urfolk och ett av Sveriges fem minoritetsfolk? Hur utvecklades deras kultur och vad hände när människor söderifrån upptäckte rikedomar i norr? Vi berättar också om hur rasbiologin drabbade samerna och om jojkens och slöjdens betydelse i den samiska kulturen.

I vår stadshistoriska utställning En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag erbjuder vi två olika visningar, som båda åldersanpassas.

Det är några exempel på vad vi erbjuder under höstterminen. Du kan ladda ner hela höstens skolprogram som en pdf, fr o m vecka 33!

Få info genom Lärarnytt

Varje termin erbjuder vi temavisningar, föreställningar, bildverkstäder och etiska verkstäder. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Lärarnytt så får du löpande information om kommande utställningar och programerbjudande.

Boka skolprogram

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (månd-fred kl 9–12)