Pedagog Annika Mandahl framför Thomanderska huset. Foto: Jessica Ljung, Kulturen

Inför varje termin tar vi fram ett nytt skolprogram, med program och visningar som är kopplade till någon av våra utställningar eller de kulturhistoriska husen i friluftsmuseet.

Höstens skolprogram

Nedan följer några exempel på vad vi erbjuder under vårterminen. Du kan ladda ner hela vårens skolprogram som en pdf genom att klicka på länken nedan.

Skolprogram hösten 2021 (pdf)

I höst har vi ett  Skapande skola-projekt som skolklasser i åk 3 i Lunds kommun kan boka: Fokus Sápmi, samernas kultur och historia.

Eftersom vår medeltidsutställning Metropolis kommer vara stängd från 30 augusti 2021–hösten 2022 för en uppdatering, så får eleverna bland annat arbeta praktiskt med arkeologiska fynd från medeltiden under visningen Jakten på medeltiden.

Vi erbjuder visningar i friluftsmuseet på olika teman, t ex Människorna i husen, Ung förr och Hygien och hälsa, och visningar i utställningar.

Vår lekutställning Elsa Beskows sagovärld är förlängd t o m 9 januari 2022.

Visning om sydsvensk bebyggelsetradition är en visning som riktar sig till gymnasiet, komvux och folkhögskolor. Möt en av våra timmermän som berättar och visar hur man byggde timmerhus i södra Sverige under 1600-, 1700- och 1800-talen. Han berättar också om restaureringar som har gjorts på några av de kulturhistoriska husen i vårt friluftsmuseum.

Under vecka 47-50 har vi julvisningar, boka gärna i god tid!

Ladda ner skolprogrammet för att se alla visningar vi kan erbjuda!

Få info genom Lärarnytt

Varje termin erbjuder vi temavisningar, föreställningar, bildverkstäder och etiska verkstäder. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Lärarnytt så får du löpande information om kommande utställningar och programerbjudande.

Boka skolprogram

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (mån-fred kl 9–12)