Tant grön räfsar i trädgården när flickan Lotta som kommer och hälsar på. Illustration Elsa Beskow.
Illustration: © Elsa Beskow.

Inför varje termin tar vi fram ett nytt skolprogram, med program och visningar som är kopplade till någon av våra utställningar eller de kulturhistoriska husen i friluftsmuseet.

Vårterminens skolprogram

Nedan följer några exempel på vad vi erbjuder under vårterminen. Du kan ladda ner hela höstens skolprogram som en pdf genom att klicka på länken nedan.

Skolprogram vårterminen 2020 (pdf)

Lagom till sportlovet öppnar vår nästa lekutställning: Elsa Beskows sagovärld. I anslutning till den har vi tagit fram ett program i vår skolträdgård, med odling, sagoläsning och lite sagomagi. Målgrupp från 5 år och upp till årskurs 3.

Genusspåret är en ny visning som vi tagit fram inför vårterminen. Hur har kvinnors och mäns roller sett ut under olika tider och på olika platser? Med utgångspunkt i några av friluftsmuseets hus berättar vi om hur förväntningarna på kvinnors och mäns roller har sett ut och vad som har bidragit till att påverka och forma könsrollerna. Vi pratar även om hur synen på sexualitet har sett ut i olika tider och klasser och om hbtqi-historia.

Vi fortsätter med visningar om samernas historia i utställningen Fokus Sápmi, som kan åldersanpassas från åk 4 till gymnasiet. Vid sex tillfällen under januari och februari erbjuder vi också en visning med samiska sagor för förskolebarn 3–5 år, kostnadsfritt. Först till kvarn!

I vår stadshistoriska utställning En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag erbjuder vi två olika visningar, som båda åldersanpassas.

Få info genom Lärarnytt

Varje termin erbjuder vi temavisningar, föreställningar, bildverkstäder och etiska verkstäder. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Lärarnytt så får du löpande information om kommande utställningar och programerbjudande.

Boka skolprogram

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (månd-fred kl 9–12) Sommarstängt 4/7 till 2/8!