Pedagog Kristina Bakran som hushållerskan Johanna i Thomanderska husets kök. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen
Pedagog Kristina Bakran i Thomanderska husets kök. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Inför varje termin tar vi fram ett nytt skolprogram, med program och visningar som är kopplade till någon av våra utställningar eller de kulturhistoriska husen i friluftsmuseet.

Hösterminens skolprogram

Nedan följer några exempel på vad vi erbjuder under höstterminen. Du kan ladda ner hela höstens skolprogram som en pdf genom att klicka på länken nedan.

Skolprogram höstterminen 2020 (pdf)

Visning om sydsvensk bebyggelsetradition är en ny visning denna höst, som riktar sig till gymnasiet, komvux och folkhögskolor. Möt en av våra timmermän som berättar och visar hur man byggde timmerhus i södra Sverige under 1600-, 1700- och 1800-talen. Han berättar också om restaureringar som har gjorts på några av de kulturhistoriska husen i vårt friluftsmuseum.

Genusspåret handlar om hur kvinnors och mäns roller sett ut under olika tider och på olika platser. Med utgångspunkt i några av friluftsmuseets hus berättar vi om hur förväntningarna på kvinnors och mäns roller har sett ut och vad som har bidragit till att påverka och forma könsrollerna. Vi pratar även om hur synen på sexualitet har sett ut i olika tider och klasser och om hbtqi-historia.

För klasser i Lunds kommun finns möjlighet att boka in sig på ett Skapande skola-projekt i utställningen Fokus Sámpi. En visning i utställningen ger en introduktion till samernas kultur och historia. I programmet ingår också slöjdande i vår verkstad och utomhusaktiviteter på samiskt tema.

I slutet av november börjar vi med Julvisningar. Du kan välja mellan Julen och traditionerna (åldersanpassas) eller Julvisning med pyssel (förskoleklass–åk4).

Besök gärna höstens nya utställningar Mopeden – en svensk designhistoria och TILT! – Flipperspelens kultur och historia på egen hand med din klass. Kom ihåg att körkortslärare under september till april även kan boka in besök på förmiddagarna, då museet är stängt. Läs mer om det på sidan Tips inför skolbesök.

Få info genom Lärarnytt

Varje termin erbjuder vi temavisningar, föreställningar, bildverkstäder och etiska verkstäder. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Lärarnytt så får du löpande information om kommande utställningar och programerbjudande.

Boka skolprogram

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (mån-fred kl 9–12)