Arkeologisk utgrävning i kvarteret Sankt Mikael 1906, då man hittar fundamentet till en takryttare från Svartbrödraklostrets kyrka. Takryttaren bar kyrkklockan på taknocken.
Arkeologisk utgrävning i kvarteret Sankt Mikael 1906, då man hittar fundamentet till en takryttare från Svartbrödraklostrets kyrka. Takryttaren bar kyrkklockan på taknocken. Denna gång är det ett annat område av kvarteret som undersöks.

Inför varje termin tar vi fram ett nytt skolprogram, med program och visningar som är kopplade till någon av våra utställningar eller de kulturhistoriska husen i friluftsmuseet.

Höstens skolprogram

Under september hade vi skolvisningar av den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i Lund. Fältarbetet avslutas den 10 oktober, men arkeologerna kommer att fortsätta blogga om undersökningens analys- och rapportprocess. Du kan också fortsätta använda elevmaterialet som rör arkeologi med koppling till Lunds historia och utgrävningen av kvarteret Sankt Mikael.
Till elevmaterialet arkeologi och medeltidens Lund

För åk 7–9 och gymnasiet har vi tagit fram en visning i utställningen Katja of Sweden, om Sveriges första internationellt kända modedesigner. Utställningen visas till och med 23 februari 2020.

Vi tipsar också om ämnen som du som lärare kan diskutera med din klass under ett besök i utställningen Jag ser dig – fotograf Ida Ekelund, som invigs 7 september 2019.

Årets lekutställning Hans och Greta baseras på Bröderna Grimms klassiska saga med samma namn. Från mitten av januari kan du boka eget besök i lekutställningen.

Under hösten erbjuder vi två nya program i utställningen Fokus Sápmi, för åk 4–6 respektive för förskolebarn i åldern 3–5 år. Liksom tidigare erbjuder vi också en visning om samernas historia, som kan åldersanpassas från åk 4 till gymnasiet.

I vår stadshistoriska utställning En stund i Lund – staden från 1500-talet till idag erbjuder vi två olika visningar, som båda åldersanpassas.

Det är några exempel på vad vi erbjuder under höstterminen. Du kan ladda ner hela höstens skolprogram som en pdf genom att klicka på länken nedan.

Skolprogram hösten 2019 (pdf)

Få info genom Lärarnytt

Varje termin erbjuder vi temavisningar, föreställningar, bildverkstäder och etiska verkstäder. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Lärarnytt så får du löpande information om kommande utställningar och programerbjudande.

Boka skolprogram

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (månd-fred kl 9–12)