Bild från utställningen Fira demokratin! Foto: Riksdagsförvaltningen
Från utställningen "Fira demokratin!" Foto: Riksdagsförvaltningen

Inför varje termin tar vi fram ett nytt skolprogram, med program och visningar som är kopplade till någon av våra utställningar eller de kulturhistoriska husen i friluftsmuseet.

Vårterminens skolprogram

Nedan följer några exempel på vad vi erbjuder under vårterminen. Du kan ladda ner hela vårens skolprogram som en pdf genom att klicka på länken nedan.

Skolprogram vårterminen 2021 (pdf)

Utställningen Fira demokratin! är en vandringsutställning från Sveriges riksdag som visas på Kulturen i Lund fram t o m 27 maj 2021. För drygt hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt. Många människor var engagerade i det som har beskrivits som 1900-talets viktigaste reform. De första demokratiska riksdagsvalen ägde rum 1921 och de första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922. Besök gärna utställningen med din klass på egen hand. Det finns gott om studiematerial och annat online, som du kan kombinera det fysiska besöket med. Det kan du även använda om du inte har möjlighet att besöka museet.

Vi erbjuder visningar i friluftsmuseet på olika teman, t ex Människorna i husen, Ung förr och Hygien och hälsa, och visningar i utställningar.

Vår lekutställning Elsa Beskows sagovärld är förlängd t o m 9 januari 2022.

Visning om sydsvensk bebyggelsetradition är en visning som vi introducerade förra terminen. Den riktar sig till gymnasiet, komvux och folkhögskolor. Möt en av våra timmermän som berättar och visar hur man byggde timmerhus i södra Sverige under 1600-, 1700- och 1800-talen. Han berättar också om restaureringar som har gjorts på några av de kulturhistoriska husen i vårt friluftsmuseum.

Få info genom Lärarnytt

Varje termin erbjuder vi temavisningar, föreställningar, bildverkstäder och etiska verkstäder. Prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Lärarnytt så får du löpande information om kommande utställningar och programerbjudande.

Boka skolprogram

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (mån-fred kl 9–12)