Det medeltida Dekanhuset i Kulturens friluftsmuseum. Foto Jessica Ljung, Kulturen

Här hittar du både ett Skapande skola-projekt för åk 3 i Lunds kommun, och andra visningar på tema medeltiden som åldersanpassas.

Tro, hopp och kärlek i medeltidens Lund

Detta är ett Skapande Skola-projekt, endast för klasser i åk 3 i kommunala skolor i Lunds kommun. Kan bara bokas en gång per läsår.

Vi börjar med en visning i vår återinvigda utställning Metropolis – Lund och medeltiden, som har omarbetats och uppdaterats.

Vi berättar om hur olika livet kunde se ut om du kom från en rik eller en fattig familj. Gick alla barn i skolan? Vad hände om du blev sjuk och hur skyddade de sig mot sjukdomar? Vad trodde människor på under denna tid? Under medeltiden hade vetenskapen ännu inte kommit så långt, däremot spelade religion och folktro en stor roll i människornas liv.

Efter visningen delar vi klassen i två grupper. Den ena gruppen följer med till det medeltida Dekanhuset, där de får lukta och smaka på örter och göra ett knyte som bringar lycka. Knytet får de ta med sig hem. Den andra gruppen följer med till örtagården bredvid Dekanhuset, där de får höra berättelser om olika örters egenskaper och användningsområden. Sedan byter grupperna plats med varandra.

Buss ingår!

OBS! Du anmäler dig via kommunens webb Kulturtråden

Målgrupp: åk 3, endast för klasser i kommunala skolor i Lunds kommun.
Längd: 75 minuter.
Max antal: 30 elever.
Pris: Kostnadsfritt, eftersom det är ett Skapande skola projekt. Busstransport ingår!
Anmälan: via kommunens webb Kulturtråden

Jakten efter medeltiden

Denna visning tar oss tillbaka till den spännande medeltiden då Lund var en mäktig kyrkostad. Vi börjar i den återinvigda utställningen Metropolis – Lund och medeltiden, där vi undersöker hur staden fungerade och hur livet var för den medeltida lundabon. Här visas bland annat en rik samling av föremål som Kulturens arkeologer grävt fram i Lund under de senaste 130 åren.

Vi fortsätter till det medeltida Dekanhuset där eleverna får arbeta med arkeologiska fynd samt kryddor. Vi berikar lärandet med sinnliga upplevelser genom känsel och doft.

Målgrupp: åldersanpassas
Längd: 60 minuter
Max antal: 30 elever
Pris: 1 000 kr
Koppling läroplan: LGR 2011 Historia s 205 ff

Knivskaft i elfenben som föreställer en kvinna med falk. Daterad till mitten av 1300-talet, troligen tillverkad i en fransk verkstad. Framgrävd i Lund i början av 1890-talet. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Visning i Metropolis – Lund och medeltiden

Utställningen Metropolis – Lund och medeltiden tar avstamp i slutet på 900-talet, då tron på de nordiska gudarna började överges till fördel för kristendomen. Då började människor söka sig till den plats som skulle få namnet Lund.

Lund var en del av det danska riket, och blev under medeltiden ett viktigt religiöst centrum, med en ärke­biskop – en metropolit – som hade makt över hela den nordiska kyrkoprovinsen. Lund blev den kyrkotätaste staden i Norden. Till staden sökte sig många yrkesgrup­per för att tillgodose behov av olika varor och hantverk.

Vi berättar om maktens Lund, men också om hur livet gestaltade sig för den vanliga människan. Vad arbetade invånarna med och vilka hantverk fanns i staden? Vi berättar om pilgrimsfärderna och de vidsträckta internationella kontakterna som Lund hade. Vi berör olika helgon och hör om något levnadsöde. Följ med på en visning och ta del av stadens utveckling från 900-talet fram till 1600-talet genom föremål som medeltidsmänniskan omgav sig med. I utställningen visar vi en rik skatt av föremål som Kulturens arkeologer har grävt fram i Lund under mer än 130 år.

Målgrupp: åldersanpassas
Längd: 45 minuter
Max antal: 30 elever
Pris: 800 kr
Koppling läroplan: LGR 2011 Historia s 205 ff

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (måndag–fredag kl 9–12)