Knivskaft i elfenben som föreställer en kvinna med falk. Daterad till mitten av 1300-talet, troligen tillverkad i en fransk verkstad. Framgrävd i Lund i början av 1890-talet. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.
Tillsvidare
18 feb 2023–tillsvidare

Metropolis – Lund och medeltiden återinvigdes i februari 2023, efter en omarbetning och uppdatering. Här visar vi en rik skatt av föremål som Kulturens arkeologer har grävt fram i Lund under mer än 130 år. Vi berättar om en tid då staden Lund, som då tillhörde Danmark, blev ett viktigt kyrkligt centrum med en ärkebiskop – en metropolit – som hade makt över den nordiska kyrkoprovinsen. Till staden sökte sig många yrkesgrupper för att tillgodose behov av olika varor och hantverk.

Utställningen tar avstamp i slutet på 900-talet, då tron på de nordiska gudarna började överges till fördel för kristendomen. Då började människor söka sig till den plats som skulle få namnet Lund.

Kyrkotätaste staden i Norden

Med kristendomens intåg förändras samhället i grunden. I Lund märktes kyrkans makt bland annat genom de kyrkor som börjar byggas och med tillsättningen av en biskop från år 1060. Även kungamaktens intresse är tydligt under 1000-talets början, med myntning i staden.

Under medeltiden blir Lund den mest kyrkotäta staden i Norden. Biskopen löd under ärkesätet Hamburg Bremen, men från år 1104 bildas ett nytt ärkesäte där ärkebiskopen placerades i Lund. En domkyrka hade börjat byggas och 1145 kunde högaltaret invigas. Kloster och konvent etableras också i Lund.

Teman kompletteras med kronologi

I utställningen berättar vi om medeltida kultur utifrån olika teman: Kristna bönder, Livets många sidor, Möte med världen, Staden – makten – lagarna, Arbeta i staden, Uppror och uppbrott och Ny tid – större värld. Vi har uppdaterat utställningens texter utifrån ny kunskap och tillfört några nya föremål, t ex en liten häst i keramik som kan ha använts i en marionetteater och en skrivtavla i elfenben.

Den tematiska presentationen har kompletterats med två kronologiskt uppbyggda bildspel som tar avstamp i tiden före Lunds tillkomst och sedan berättar om händelser som påverkat Lund från 900-talets slut fram till 1679.

Hantverk på medeltiden

I rummet med temat Arbeta i staden kan man se fyra nyproducerade korta filmer som skildrar olika hantverk: spinning och vävning, knivsmide, skomakeri och timmermansarbete. I rummets montrar finns flera medeltida föremål som kopplar till filmerna, t ex en lädersko och en kniv. Man får också känna på olika material som används i de skildrade hantverken. Du kan även se filmerna längre ner på den här sidan.

Det finns också inslag av musik, bland annat finns möjlighet att lyssna på den äldsta nedtecknade skånska visan, så som den kan ha låtit på medeltidsdanska.

Renässans och tidig barock

Utställningen avslutas i renässansen och den tidiga barocken, de perioder som avlöser medeltiden. Början av 1500-talet kännetecknas av stora omvälvande händelser med bondeuppror och reformering av kyrkan 1536. Reformationen innebar ett brott med den katolska kyrkan och påven i Rom, och skapandet av en protestantisk kyrka. De flesta av Lunds kyrkor revs på orden av kung Kristian III.

De kulturella strömningarna i Europa hade förändrats, med återväckt intresse för antikens kulturarv och mer fokus på individen. I rummet ”Ny tid – större värld” visar vi bland annat föremål från adelskvinnan fru Görvels gård i Lund, som uppfördes vid Stora Södergatan i Lund omkring år 1570. Fru Görvel var en av de mest förmögna kvinnorna i Norden vid den här tiden. I rummet projiceras en nyproducerad film, där museets pedagoger gestaltar en renässansmåltid.

Avslutas med freden i Lund

1500- och 1600-talen präglas av flera krig mellan Sverige och Danmark och utställningen avslutas i det sista bildspelet med den fred som förhandlas fram och skrivs under i Lund 1679. Då undertecknades samtidigt ett förbund mellan Sverige och Danmark, som stärktes genom överenskommelse om äktenskap mellan svenske kung Karl XI och danske Kristian V:s syster Ulrika Eleonora. Den överenskommelsen skrevs troligen under i Dekanhuset, som då låg vid Kyrkogatan men nu är ett av husen på Kulturen i Lund.

Filmer från utställningen

Fyra filmer om hantverk under medeltiden:

En måltid under renässansen: 

Kulturens pedagoger (Annika Mandahl, Yvonne Andersson, Kristina Bakran och Olle Ekström) gestaltar en måltid under renässansen. Denna film projiceras i den del av utställningen som handlar om renässansen, den tidsperiod som avlöste medeltiden. Här kan man till exempel se föremål från Fru Görvels gård i Lund, som Kulturens arkeologer grävt fram. Görvel Fadersdotter Sparre (1517–1605) var en av sin tids rikaste kvinnor.

 

Karta som visar byggnadens position där utställningen äger rum

Hoppa över karta och gå till beskrivning om byggnaden

Vita huset

Huset byggdes 1854 som bostad för två familjer, med var sin ingång på sidorna om mittpartiet.
Läs mer
Visas i Vita huset på Kulturen i Lund
18 feb 2023–tillsvidare

  Filmer från utställningen

Scrolla ner på sidan så kan du se fem filmer som visas i utställningen: fyra filmer om hantverk under medeltiden och en som gestaltar en måltid under renässansen.