Foto: Kristina Bakran, Kulturen.

Prinsessan på ärten – en hyllning till ärtan

Vem var egentligen H.C. Andersen som skrev så många sagor, bland annat den där Prinsessan på ärten? Kanske kan man plantera olika sorters ärtor för att se hur det kan se ut när de växer upp? Kan man äta alla ärtor? Hur länge har man odlat ärtor?

Tillsammans med trädgårdsmästare/pedagog Kristina Bakran kommer eleverna få höra sagan om prinsessan på ärten och få svar på många frågor om ärtans historia. Givetvis kommer vi sedan att plantera varsin ärta i skolträdgården. Passa på att även planera in ett besök i vår lekutställning H.C. Andersens sagovärld – en lekutställning.

Bokningsbara tider:

Onsdag 15 maj kl 9.30 samt kl 10.30

Onsdag 22 maj kl 9.30 samt kl 10.30

Onsdag 12 juni kl 9.30 samt kl 10.30

Målgrupp: Förskoleklass–årskurs 2 samt särskolans elever
Längd: 45 minuter
Max antal: 25 elever
Pris: Kostnadsfritt, men vid uteblivet besök debiteras skolan 500 kr.

Personlig information

Övrigt

Bokningen

Bokningsansvarig är Ulrika Eriksson, men bokningen kan vid vissa tillfällen bemannas av annan personal.
046-35 04 32 (måndag–fredag kl 9–12)