ett skrivbord med bilder, arkeologiska fynd, mätinstrument, pennor, referenslitteratur.
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens arbete inom kulturmiljöfältet leder ofta till publicerade resultat. Här finns våra rapporter, som kan laddas ner som en pdf eller beställas.

Förutom Kulturens årsbok, enskilda monografier och medverkan i externa publikationer och tidskrifter, så finns flera rapportserier, varav flera är avslutade. Rapporter som inte finns att ladda ner som pdf här på sidan kan rekvireras från Kulturens arkeologer.

kruka arkeologiskt fynd

Personlig information

Kulturmiljö

Samordning arkeologi

046-35 04 06

Kulturens rapporter (2004–)

 • Nr 1. Kv. Bispen 9 & Allhelgona Kyrkogata, Lund. Arkeologisk förundersökning 2001, Lunds kommun, Skåne. Ivan Balic 2004.
 • Nr 2. Genarps bytomt, Genarp 3:8., RAÄ 84, Genarps socken, Skåne. Rapport över arkeologisk slutundersökning 2006. Mattias Karlsson & Karl-Magnus Lenntorp 2007.
 • Nr 3. På kungens bakgård. Kv. Altona 10, Lund. Arkeologisk undersökning 2000. Gunilla Gardelin med bidrag av Conny Johansson Hervén & Mattias Karlsson 2009.
 • Nr 4. Kv. St Clemens 27. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun. Arkeologisk slutundersökning 1998. Gunilla Gardelin 2014.
 • Nr 5. Kv. Blekhagen 10, 11 och 12. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun. Arkeologisk slutundersökning 2003–2004. Gertie Ericsson, Gunilla Gardelin, Mattias Karlsson & Ola Magnell.
 • Nr 6. Kv. Saluhallen 1. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun. Arkeologisk slutundersökning 2010. Gunilla Gardelin 2014.
 • Nr 7. Kv. Trädgården 11. Fornlämning 73, Lunds stad, Lunds kommun. Arkeologisk slutundersökning 2011. Ivan Balic 2014.
 • Nr 8. Medeltida drejat lergods från Lund. En mångfacetterad studie 2014. Erik Johansson 2015.
 • Nr 9. Sankt Olofs kyrkogård i Lund. Arkeologisk undersökning 2017. Kv. Eskil 19, RAÄ Lund 73:1, L1988:5459. Lunds stad och kommun, Skåne. Mattias Karlsson och Helene Wilhelmson 2021.
 • Nr 10. Kvarteret Sankt Mikael 16. Lämningsnr 1988:5459, Lunds stad och kommun, Skåne län. Arkeologisk undersökning 2019. Stefan Larsson & Sofia Lindberg (red.) 2021.
 • Nr 11. Revinge bytomt, Revinge 35:1, RAÄ Revinge 5:1, L1988:6956, Revinge socken, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk slutundersökning 2006. Mattias Karlsson & Karl-Magnus Lenntorp 2021.
 • Nr 12. Revinge bytomt, Revinge 23:74 m.fl., RAÄ Revinge 5:1, L1988:6956, Revinge socken, Lunds kommun, Skåne. Arkeologisk undersökning 2017. Mattias Karlsson 2021.
 • Nr 13. Yttertaken på kyrkorna i Lunds stift till cirka 1850. Material, teknik och betydelse. Mattias Karlsson med bidrag av Karl-Magnus Melin 2022.

Kulturmiljörapporter 2013–

Från år 2013 finns en gemensam rapportserie för den arkeologiska verksamheten och den byggnadsantikvariska verksamheten – Kulturmiljörapporter.

Klicka på länken för det år du söker, så kommer du till en sida där du kan ladda ner rapporterna som en pdf. Du kan också prova att göra en sökning på till exempel fastighetsnamn eller kvartersnamn, i sökfältet uppe i toppmenyn.

Kulturmiljörapporter 2023

Kulturmiljörapporter 2022

Kulturmiljörapporter 2021

Kulturmiljörapporter 2020

Kulturmiljörapporter 2019

Kulturmiljörapporter 2018

Kulturmiljörapporter 2017

Kulturmiljörapporter 2016

Kulturmiljörapporter 2015

Kulturmiljörapporter 2014

Kulturmiljörapporter 2013

Archaeologica Lundensia

I serien Archaeologica Lundensia: investigationes de antiqvitatibus urbis Lundae (bokserie) publiceras vetenskaplig och populärvetenskaplig arkeologisk forskning om Lund. Följande titlar har utgivits:

 • Animal Skeletal Remains from Medieval Lund. Harry Bergquist & Johannes Lepiksaar 1957.
 • Thulegrävningen 1961. En berättelse om vad grävningarna för Thulehuset i Lund avslöjade. Ragnar Blomqvist & Anders W. Mårtensson 1963.
 • Res Mediaevales. Ragnar Blomqvist KAL. MAI MCMLXVIII OBLOTA. Red. Anders W. Mårtensson 1968.
 • Lundafynd. En bilderbok. Anders W. Mårtensson & Claes Wahlöö 1970.
 • Early Medieval Lund – the Fauna and the Landscape. An Osteological Investigation of the Bone Remains from the Early Mediaeval Settlement. Jan Ekman 1973.
 • Keramik 1000-1600 i svenska fynd. Claes Wahlöö med inledning av Dagmar Selling 1976.
 • Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. En investering i arkeologi. Red. Anders W. Mårtensson 1976.
 • Health and Disease in Early Lund. Caroline Arcini 1999.
 • Stadens dolda kulturskikt. Lundarkeologins förutsättningar och förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för källmaterialsproduktion 1890-1990. Stefan Larsson 2000.
 • Från Vespasianus till Leopold II. En sammanställning av jordfunna mynt i Lund 1833-1994. Peter Carelli 2005.
 • XI Stadens dolda kulturskikt. Lundaarkeologins förutsättningar och förståelsehorisonter uttryckt genom praxis för källmaterialsproduktion 1890-1990. Stefan Larsson 2000.
 • XII Kyrkornas Lund. Gunilla Gardelin 2015.

Rapporter bebyggelseantikvarier 2009–2012

Avslutad serie. Klicka på länkarna för att ladda ner rapporten som en pdf (öppnas i ett nytt fönster).

Förkortningar:
AF= antikvarisk förundersökning
AM= antikvarisk medverkan
BD= byggnadsdokumentation
KA=kulturmiljöanalys
UP=underhållsplan

2012:

 • Nr 09 Östra Odarslov Korsbäcks Gård Lund KA 2012. Carita Eskeröd, Aja Guldåker.
 • Nr 10 Lund Kommunaltekniska verk KA 2012. Carita Eskeröd.
 • Nr 11 Kv Katedralskolan 8 Lund AM 2012. Carita Eskeröd.
 • Nr 12 Silor-landskapens landmärken BD 2012.
 • Nr 13 Kv Glädjen 15 Lund AM 2012. Carita Eskeröd.

2011:

 • Nr 01 Kv Eskil 20 Lund BD 2011. Carita Eskeröd.
 • Nr 02 Kv Glädjen 15 Lund AM 2011. Carita Eskeröd.
 • Nr 03 Kv Kulturen 24 Lund Locus Virtutum AF 2011. Carita Eskeröd.
 • Nr 04  Kv St Botulf 12 Lund AM 2011. Carita Eskeröd.
 • Nr 05 Kv Kulturen 24 Lund Herrehuset AF 2011. Carita Eskeröd.
 • Nr 06 Kulturens Östarp Sjöbo UP 2011. Carita Eskeröd.
 • Nr 07 Kv Absalon 5 Lund AM 2011. Carita Eskeröd.
 • Nr 08 Kv Färgaren 26 Lund AM 2011. Carita Eskeröd.
2010:
2009: 

Arkeologiska rapporter från Lund, 1990-2001

I den avslutade serien Arkeologiska rapporter från Lund, 1990-2001 har följande utgivits:

 • Nr 1. Kv. Gyllenkrok 3, 4, 5. Lund. Rapport över arkeologisk undersökning 1990. Peter Carelli.
 • Nr 2. Kv. Glambeck nr 4. Lund. Rapport över arkeologisk undersökning 1990-91. Peter Carelli.
 • Nr 3. Kv. Myntet 3, 4, 5. Lund. Stratigrafisk rapport. Stefan Larsson.
 • Nr 4. Gråbrödraklostrets kyrka i Lund. Arkeologisk schaktövervakning 1992. Peter Carelli.
 • Nr 5. Kv. Gyllenkrok nr 29-30 (3-7). Lund. Arkeologisk schaktövervakning 1992. Peter Carelli & Lars Salminen.
 • Nr 6. Underlag för planering och beslut rörande ingrepp i fornlämning nr 73, Lunds stad. Stefan Larsson & Anders Andrén.
 • Nr 7. Stortorget, Lund. Stratigrafisk berättelse. Gunhild Eriksdotter.
 • Nr 8. Kv. S:t Mårten nr 25-26, Lund. Arkeologisk undersökning 1993. Peter Carelli & Karl-Magnus Lenntorp.
 • Nr 9. Lundagård före Hårleman. Arkeologisk utredning inför trädförnyelseprojektet i Lundagård. Anders Andrén, Peter Carelli & Torvald Nilsson.
 • Nr 10. Nedbrytningen av urbana kulturlager. En förstudie. Stefan Larsson.
 • Nr 11. Norra Nöbbelövs kyrkogård. Del av fornlämning 24 i Norra Nöbbelövs socken. Arkeologisk undersökning i 2 delar: Del 1: januari 1995, Del 2: juni 1995. Viveka Rönn.
 • Nr 12. Västra Mårtensgatan och Vårfrugatan, Lund. Arkeologisk undersökning 1994. Conny Johansson Hervén.
 • Nr 13. Att tappa tråden. Om medeltida pärlor och kulturella mönster. Lars Salminen.
 • Nr 14. Kyrkorna kring Kattesund. Rekonstruktionsförsök. Maria Cinthio.
 • Nr 15. Arkeologiska undersökningar i Lund 1890-1995. Bearbetning och publicering. Övergripande projektbeskrivning. Stefan Larsson.
 • Nr 16. Stadsparken och Svanegatan i Lund, Arkeologisk förundersökning i 3 etapper 1996. Viveka Rönn.
 • Nr 17. Dalby Kungsgård. Byggnadsarkeologisk undersökning 1994-95. Gunhild Eriksdotter.
 • Nr 18. På Kulturens bakgård. Arkeologisk undersökning inför Vita husets tillbyggnad 1994. Kv. Tegnér 1, Lund. Peter Carelli.
 • Nr 19. Askallén, Lundagård. Arkeologisk undersökning 1996. Gunilla Gardelin, Sebastian Goksör, Conny Johansson Hervén & Stefan Larsson.
 • Nr 20. Kv. Paradis 51, Lund. Arkeologisk undersökning & schaktövervakning 1996. Anders Lundberg.
 • Nr 21. Mårtenstorget i Lund. Arkeologisk Undersökning 1997 – en kulturhistorisk redogörelse. Conny Johansson Hervén.
 • Nr 22. Kvarteret S:t Måns 5-13. Arkeologisk undersökning 1996-1997. Sebastian Goksör.
 • Nr 23. Kv. Apotekaren 7, Lund. Arkeologisk undersökning 1999. Gunilla Gardelin.
 • Nr 24. Kv. Döbeln 4, Lund. Arkeologisk undersökning 1999. Ivan Balic.
 • Nr 25. Kv. Carl Holmberg 8, Lund. Arkeologisk förundersökning och undersökning 1997-98. Anders Lundberg.
 • Nr 26. Kv. Glädjen 16, Lund. Byggnadshistorisk dokumentation. Gertie Ericsson.
 • Nr 27. Vetenskapligt program för arkeologiska undersökningar, forskning och förmedling vid Kulturen. Stefan Larsson.

Arkivrapporter från Lund 1994–2012

I den avslutade serien Arkeologiska arkivrapporter från Lund , 1994–2012 (stencilrapporter). Klicka på länkarna för att ladda ner rapporten som en pdf (öppnas i ett nytt fönster), övriga rapporter kan rekvireras från Kulturens arkeologer, se information ovan.

Förkortningar:
FU = Arkeologisk förundersökning
BFU= Byggnadsarkeologisk förundersökning
UN = Arkeologisk undersökning
BUN = Byggnadsarkeologisk undersökning

Rapporter 2008-2011:

2011

 • Nr 375 Kv Sankt Botulf 14 Lund. FU 2011. Aja Guldåker.
 • Nr 376 Kv Gernandtska lyckan 15. FU 2010-2011. Aja Guldåker.
 • Nr 380 Kv Brunius 12. FU 2011. Aja Guldåker.
 • Nr 381 Kv Gråbröder. FU 2010. Aja Guldåker.
 • Nr 382 Kv Rundkyrkan. FU 2011. Ivan Balic.
 • Nr 383 Kv Sankt Peter 35. FU 2010. Aja Guldåker.
 • Nr 385 Kv Bantorget. FU 2011. Aja Guldåker.
 • Nr 386 Kv Katedralskolan 5. FU 2011. Aja Guldåker.
 • Nr 390 Kv Katedralskolan 8. FU 2010. Aja Guldåker.
 • Nr 392 Kv Drotten 11 FU 2011 (pdf) Aja Guldåker.
 • Nr 393 Kv Winstrup 10 FU 2011 (pdf) Aja Guldåker.
 • Nr 394 Kv Eskil 20 FU 2011 (pdf) Aja Guldåker.
 • Nr 396 Kv Galten 8 FU. 2011 (pdf) Aja Guldåker.

2010

 • Vellinge Furan 9. FU 2010. Gunilla Gardelin.

2009

 • Nr 337 Kv St Jakob 10. FU 2007. Mattias Karlsson.
 • Nr 338 Kv St Jakob 4 och 13. FU 2006. Mattias Karlsson.
 • Nr 339 Kv St Jakob 4 och 13. FU 2008. Mattias Karlsson.
 • Nr 341 Kv. Glädjen 4, Lund. FU 2009. Mattias Karlsson.
 • Nr 343 Kv. Saluhallen 1, Lund. FU 2009. Mattias Karlsson.
 • Nr 344 Revinge 23:15 och 35:1, Revinge bytomt, RAÄ 5:1, Revinge socken, Skåne. FU 2009. Mattias Karlsson.
 • Nr 345 Askallén i Lundagård, Lund. FU 2009. Adam Bolander och Gertie Ericsson.
 • Nr 346 Kv Föreningen 16, Lund. FU 2009. Mattias Karlsson.
 • Nr 347 Kv Kulturen 24, Lund. FU 2009. Adam Bolander.
 • Nr 348 Adelgatan och kv Städet 9, Lund. FU 2009. Adam Bolander.
 • Nr 349 Stora Råby 33:15 och 33:19. Stora Råby bytomt, RAÄ 10 Stora Råby Socken. FU 2009. Adam Bolander.
 • Nr 350 Kv Hospitalsträdgården 2. 2009. Lund. FU 2009. Adam Bolander.
 • Nr 351 Kv Sankt Mikael 6, Lund. FU 2009. Adam Bolander.
 • Nr 352 Sivåkra 10:14 Sivåkra bytomt, RAÄ 2: 1, Silvåkra socken, Lund, FU 2009. Mattias Karlsson.
 • Nr 353 Kv Domkyrkan 2, Lund. FU 2009. Adam Bolander.
 • Nr 354 Kv Kulturen 24, Lund. FU 2009. Adam Bolander.
 • Nr 355 Innerstaden 2:1, Stadsparken, Lund. FU 2009. Adam Bolander.
 • Nr 356 Kv Svanlelyckan 3, Lund. FU 2009. Adam Bolander.

2008

 • Nr 313 Kyrkogatan, Lund. FU 2007. Gunilla Gardelin.
 • Nr 314 Kungsgatan, Lund. FU 2007. Gunilla Gardelin.
 • Nr 315 Östra Mårtensgatan, Lund. FU 2007. Gunilla Gardelin.
 • Nr 316 Kv. S:t Clemens 26, Lund. FU 2008. Mattias Karlsson.
 • Nr 317 Hällestad 6:6, Hällestads bytomt, RAÄ 16, Hällestads socken. FU 2006 och 2007. Mattias Karlsson.
 • Nr 318 Stora Uppåkra 8:3, Uppåkra järnåldersboplats, Uppåkra 5:1, Uppåkra socken. FU 2007. K-M Lenntorp.
 • Nr 319 Lunds medeltida stad och Dalby bytomt. FU 2001-2003. Gunilla Gardelin.
 • Nr 320 Lunds medeltida stad. FU 2003-2005. Gunilla Gardelin.
 • Nr 321 Separation av dag- och spillvatten i Lunds kommun. FU 1997-2001. Gunilla Gardelin.
 • Nr 322 Igelösa 16:3, Igelösa bytomt, RAÄ 16, Igelösa socken. FU 2008. Mattias Karlsson.
 • Nr 323 Kv. Botulf 14, Lund. FU 2008. Mattias Karlsson.
 • Nr 324 Börges torn. BUN och antikvarisk kontroll 2006-2007. Gertie Ericsson.
 • Nr 325 Processionsgången i Lundagård, Lund. FU 2008. Mattias Karlsson.
 • Nr 326 Södra Esplanaden Kastanjegatan och Skolgatan. FU 2005-2006. Gertie Ericsson.
 • Nr 327 Kv Blekhagen 28 och 29 Lund. FU 2006. Gertie Ericsson.
 • Nr 328 Lunds medeltida stad och Lilla Råby bytomt. Schakt för fjärrvärmeledningar. FU 2006-2008.
 • Nr 329 Gamlegård och vattenmöllan, Östarp. Antikvarisk kontroll 2006-2007. Gertie Ericsson.
 • Nr 330 Kv Östertull 36 Lund, FU i samband med geoteknisk kartering och alternativ grundläggning 2006-2007.
 • Nr 331 S:t Peter klosters kyrkogård, Norra Nöbbelövs kyrkogård & Allhelgonakyrkan. FU 2007.
 • Nr 332 Kv Ripan 8 Åhus. FU 2005. Gertie Ericsson.
 • Nr 333 Kv Universitetet och Kv Historiska museet Lund. FU 2008. Gertie Ericsson.
 • Nr 334 Kv Sankt Laurentius 1 Lund. FU 2008. Gertie Ericsson.
 • Nr 335 Kv Paradis 51 Lund. FU 2008. Gertie Ericsson.
 • Nr 336 Kyrkogatan, Lund. FU 2006. Mattias Karlsson.

Fullständig listaArkeologiska arkivrapporter från Lund, 1994-2008