Närbild av gammal nyckel i turkosmålad trädörr.

Som del i det regionala kulturmiljöarbetet erbjuder Kulturen rådgivning inom kulturmiljöområdet när det gäller samhällsplanering, arkeologi, äldre bebyggelse, byggnadsvård, materiell kultur, park- och trädgårdshistoria med mera.

Rådgivning arkeologi

Kulturens arkeologer ger råd och service när det gäller undersökningar av det medeltida Lund, övriga projekt vi varit involverade i ute i landet och frågor som rör antikvarisk handläggning av arkeologiska projekt, samt lots till kunskap som rör det arkeologiska ämnesområdet.

kruka arkeologiskt fynd

Personlig information

Kulturmiljö

Samordning arkeologi

046-35 04 06
Conny Johansson Hervén

Personlig information

Kulturmiljö

Conny Johansson Hervén

Avdelningschef
0765-39 04 05

Personlig information

Kulturmiljö

Gunilla Gardelin

Kulturmiljöutvecklare
0765-39 04 53

Rådgivning byggnadsvård och bebyggelse

Kulturens bebyggelsesantikvarier kan svara på frågor om byggnadsvård och äldre bebyggelse. Mer komplicerade frågor och utredningar besvaras eller genomförs i form av uppdrag. Vi genomför uppdrag så som antikvarisk medverkan vid ändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vi dokumenterar och gör uppmätningar av bebyggelse, kulturhistoriska analyser och förundersökningar inför ändring av byggnader och bebyggelsemiljöer.

Carita Melchert

Personlig information

Kulturmiljö

Carita Melchert

Bebyggelseantikvarie
0765-39 04 60

Personlig information

Kulturmiljö

Lena Aurivillius Hector

Bebyggelseantikvarie
0765-39 04 67