Undersökningsplatsen i kvarteret Sankt Mikael. Foto: Krister Kàm Tayanin, Kulturen
Undersökningsplatsen i kvarteret Sankt Mikael. Foto: Krister Kàm Tayanin, Kulturen

Under perioden maj till oktober 2019 pågick en arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael, vid Stora Algatan i centrala Lund. Det är den mest omfattande undersökning som gjorts på många år i det medeltida Lund, och den kommer att kunna lämna rikligt med bidrag till förståelsen av staden och dess historia.

Nu när fältarbetet är avslutat fortsätter projektet med analys- och rapportfasen. Resultaten kommer att presenteras i en populärvetenskaplig publikation.

Kvarteret ligger nära domkyrkan, i ett område där det var tätt med kyrkliga institutioner under medeltiden. Dessutom är undersöknings­platsen en del av det område där Lund började växa fram i slutet av 900-talet.

Den del av kvarteret som nu undersöks ägdes vid reformationen av Dominikankonventet, allmänt kallat Svartbrödraklostret. Det etablerades i Lund redan 1222 och var det första Dominikankonventet i Norden.

Vilka är det som gör undersökningen?

Kulturen är huvudman för under­sökningen och gör den i samarbete med Arkeologerna och Sydsvensk Arkeologi AB.

Följ arbetet i kvarteret Sankt Mikael

Följ arbetet på Kulturens blogg

Följ @kulturens_arkeologer på instagram!

Här nedanför ser du instagraminlägg från undersökningen
#kvarteretsanktmikael