Undersökningsplatsen i kvarteret Sankt Mikael. Foto: Krister Kàm Tayanin, Kulturen
Undersökningsplatsen i kvarteret Sankt Mikael. Foto: Krister Kàm Tayanin, Kulturen

Under perioden maj till oktober 2019 pågick en arkeologisk undersökning i kvarteret Sankt Mikael, vid Stora Algatan i centrala Lund. Nu när fältarbetet är avslutat fortsätter projektet med analys- och rapportfasen. Resultaten är presenterade i en populärvetenskaplig publikation.

Det är den mest omfattande undersökning som gjorts på många år i det medeltida Lund, och den kommer att kunna lämna rikligt med bidrag till förståelsen av staden och dess historia.

Nordens första Dominikankonvent

Kvarteret ligger nära domkyrkan, i ett område där det var tätt med kyrkliga institutioner under medeltiden. Den del av kvarteret som nu har undersökts ägdes vid reformationen av Dominikankonventet, allmänt kallat Svartbrödraklostret. Det etablerades i Lund redan 1222 och var det första Dominikankonventet i Norden. Det är delar av konventets ekonomibyggnader som framkommit vid undersökningen. De har varit gediget byggda i tegel, haft flera ugnar och spisar och legat runt en kullerstenslagd innergård.

Det tidiga Lund

Dessutom är undersökningsplatsen en del av det område där Lund började växa fram i slutet av 900-talet. Fynd och fragmentariskt bevarade byggnadslämningar samt en stor mängd avfallsgropar, som använts under lång tid, tyder på att den undersökta platsen var bebyggd redan runt år 1000.

Kulturen var huvudman för under­sökningen och den gjordes i samarbete med Arkeologerna och Sydsvensk Arkeologi AB.

 

Följ @kulturens_arkeologer på instagram!