Närbild av korsvirkesvägg.
Korsvirke. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens arbete med kulturmiljöer skall bidra till att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer, där samhällets historia bidrar med sammanhang, upplevelser och förståelse. För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda förutsättningarna. Detta innebär att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att tillvarata byggnadernas karaktär och utseende. Arbetet innebär också att värna om de traditionella hantverken.

Byggnadsvård på Kulturens besöksmål

Inför och under restaureringar av våra egna byggnader gör vi förundersökningar och undersökningar som omfattar framtagande av ny kunskap om byggnaderna via arkivmaterial och dokumentation. I det arbetet samarbetar ofta bebyggelseantikvarier, hantverkare och kulturmiljöutvecklare med byggnadsarkeologisk kompetens. Ibland sker också samarbete med extern konsult.

Timmermännen Fredrik Gustavsson och Olof Andersson arbetar med restaureringen av Måketorpsboden på Kulturen i Lund.
Timmermännen Fredrik Gustavsson och Olof Andersson arbetar med restaureringen av Måketorpsboden på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens bebyggelseantikvarier

Kulturens bebyggelsesantikvarier kan kostnadsfritt svara på frågor om byggnadsvård och äldre bebyggelse. Mer komplicerade frågor och utredningar besvaras eller genomförs i form av uppdrag. Vi genomför uppdrag så som antikvarisk medverkan vid ändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vi dokumenterar och gör uppmätningar av bebyggelse, kulturhistoriska analyser och förundersökningar inför ändring av byggnader och bebyggelsemiljöer.

Henrik Borg

Personlig information

Kulturmiljö

Henrik Borg

Stadsantikvarie, bebyggelseantikvarie
Carita Melchert

Personlig information

Kulturmiljö

Carita Melchert

Bebyggelseantikvarie

Stadsantikvarien i Lund

Sedan 1961, då Ragnar Blomqvist utnämndes till stadsantikvarie, har Kulturen ansvarat för att tjänsten upprätthållits. Idag är Henrik Borg stadsantikvarie och stödjer Lunds kommun i kulturmiljöfrågor. Arbetet bedrivs genom kunskapsinsamling och dokumentation av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, genom medverkan i planering och bygglov, samt i förmedling i skrift och föredrag. I tjänsten ingår att ge information och stöd till privatpersoner om kulturvärden, det kan gälla tips om hur man ska restaurera sitt hus eller lägenhet, hur man får veta mer om sitt hus eller stadsdel eller by. I tjänsten ingår även att samla in berättelser om hus och miljöer och att dokumentera byggnads- och hantverkstekniker.

Har du tips på en miljö som behöver dokumenteras eller bevaras i Lunds kommun, hör gärna av dig. Skicka ett mejl med bild och beskrivning till stadsantikvarie Henrik Borg.

Henrik Borg

Personlig information

Kulturmiljö

Henrik Borg

Stadsantikvarie, bebyggelseantikvarie

Följ oss på instagram

@bebyggelseantikvarierkulturen
#bebyggelseantikvarierkulturen