Närbild av korsvirkesvägg.
Korsvirke. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens arbete med kulturmiljöer skall bidra till att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer, där samhällets historia bidrar med sammanhang, upplevelser och förståelse. För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda förutsättningarna. Detta innebär att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att tillvarata byggnadernas karaktär och utseende. Arbetet innebär också att värna om de traditionella hantverken.

Byggnadsvård på Kulturens besöksmål

Inför och under restaureringar av våra egna byggnader gör vi förundersökningar och undersökningar som omfattar framtagande av ny kunskap om byggnaderna via arkivmaterial och dokumentation. I det arbetet samarbetar ofta bebyggelseantikvarier, hantverkare och kulturmiljöutvecklare med byggnadsarkeologisk kompetens. Ibland sker också samarbete med extern konsult.

Timmermännen Fredrik Gustavsson och Olof Andersson arbetar med restaureringen av Måketorpsboden på Kulturen i Lund.
Timmermännen Fredrik Gustavsson och Olof Andersson arbetar med restaureringen av Måketorpsboden på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturens bebyggelseantikvarier

Kulturens bebyggelsesantikvarier kan kostnadsfritt svara på frågor om byggnadsvård och äldre bebyggelse. Mer komplicerade frågor och utredningar besvaras eller genomförs i form av uppdrag. Vi genomför uppdrag så som antikvarisk medverkan vid ändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, vi dokumenterar och gör uppmätningar av bebyggelse, kulturhistoriska analyser och förundersökningar inför ändring av byggnader och bebyggelsemiljöer.

Carita Melchert

Personlig information

Kulturmiljö

Carita Melchert

Bebyggelseantikvarie
046-35 04 60

Personlig information

Kulturmiljö

Lena Aurivillius Hector

Bebyggelseantikvarie
046-35 04 67