Den äldsta mer påtagliga spåren inom undersökningsområdet tyder på att en gård byggdes upp kring år 1000. Det fanns lämningar efter tre byggnader, en brunn och några latringropar. Illustration: Petter Lönegård.

Klosterkök, stadsodling och studentkasern – Arkeologi i ett kvarter i Lund är en populärvetenskaplig bok om den arkeologiska undersökningen i kvarteret Sankt Mikael i centrala Lund år 2019. Undersökningen gav nya pusselbitar till Lunds drygt tusenåriga historia, och i boken sätts de in i sitt sammanhang.

År 1000 till 1800-tal

Utgrävningen i kvarteret Sankt Mikael var den mest omfattande arkeologiska undersökning som gjorts i Lund på närmare två decennier. Kulturens arkeologer samarbetade med arkeologer från Arkeologerna, Statens historiska museer och från Sydsvensk arkeologi.

När lager efter lager grävdes fram hittades lämningar efter ett studentboende från 1800-talet, spår av 1700-talets nyttoodlingar och välbevarade grunder till byggnader som hört till svartbrödraklostret, till exempel klosterkök. Dominikankonventet, ofta kallat svartbrödraklostret, fanns i kvarteret från 1200-talet till reformationen 1537, och delar av själva klostret har påträffats vid tidigare arkeologiska undersökningar. I de understa lagren som grävdes fram på undersökningsplatsen 2019 fanns lämningar efter gårdar som byggts omkring år 1000, som alltså är spår från den tidigaste delen av Lunds historia.

Dolt under marken

Under medeltiden var Lund centrum för både kungliga och kyrkliga intressen. Det fanns en kungsgård, myntverk och över tjugo kyrkor samt flera kloster. Över alltihop tronade den stora, höga domkyrkan. Tidigt var det en lärdomens stad, så småningom en universitetsstad. Idag känns det gamla väldigt närvarande i gatubilden, samtidigt som mycket av Lunds historia ligger dolt under marken.

Drygt 130 år av arkeologi

Kulturen har gjort arkeologiska undersökningar i Lund i över 130 år. Observationer och tolkningar har vävts in i historien om staden. Rester efter husgrunder, tomtgränser, brunnar och verkstäder samt föremål och avfall från hundratals år har gett en närmare bild av vardagsliv, fjärran kontakter, katastrofer, byggnadsarbeten, vanor och ovanor. Lämningarna visar en verklighet bortanför kungar och ärkebiskopar och deras efterlämnade skrifter. Närmare människorna som en gång levde här.

Förmedling knuten till undersökningen

Boken Klosterkök, stadsodling och studentkasern är skriven av Annika Knarrström från Arkeologerna, Statens historiska museer, som var en av arkeologerna som arbetade med undersökningen. Under projektet var hon en av dem som hade visningar för allmänheten av undersökningen, och hon skrev flera blogginlägg till Kulturens webb om olika skeden av utgrävningen. Denna populärvetenskapliga bok ges ut av Kulturen, och säljs i museibutiken på Kulturen i Lund från och med 6 mars 2022.

NY BOK:
Klosterkök, stadsodling och studentkasern – Arkeologi i ett kvarter i Lund. Ges ut i så kallat danskt band, med mjuka pärmar, 170 sidor. Utgiven av Kulturen, författare Annika Knarrström.

Boken är en del av förmedlingsuppdraget i anslutning till undersökningen i kvarteret Sankt Mikael 2019. Säljs i museibutiken på Kulturen i Lund. Pris: 145 kr.