Röd fyrsnipaskål med inskription, från1600-talet. Ur Kulturens samlingar. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen.

Kulturen lånar ut föremål ur samlingar och arkiv för utställnings- eller forskningssyfte till museer och institutioner i Sverige och utomlands.

Alla lån beviljas under en begränsad tid. Kulturen beviljar en maximal lånetid på fem år med möjlighet till förlängning.

Låneförfrågningar bör inkomma 12 månader innan utställningen planerar öppna.

Förfrågan ska innehålla information om låntagande institution, syfte och motivering till lånet, önskad lånetid och kontaktuppgifter till ansvariga personer. Bifoga en förteckning över önskade föremål, om möjligt med hänvisning till Kulturens inventarienummer eller arkivnummer. Förfrågan ska vara undertecknad av ansvarig chef.

Låneförfrågan skickas med e-post till: [email protected]  eller postas till:
Kulturen
Box 1095
221 04 Lund