Collage av föremål ur de medicinhistoriska samlingarna.
Föremål ur de medicinhistoriska samlingarna. Foto: Kulturen

Kulturen förvaltar sedan 2012 Region Skånes medicinhistoriska samling. Samlingen består av drygt 30 000 föremål och utgörs bland annat av instrument, verktyg, möbler och apparatur från i första hand medicinska avdelningar och mottagningar. Samlingen spänner över både den somatiska och den psykiatriska vården och belyser även de yttre förutsättningar som omgett såväl vårdtagare som vårdgivare.

Tvångsmedel och konst av patienter

Den psykiatriska vården är väl dokumenterad och en stor mängd föremål berättar om livet vid bland annat Sankt Lars sjukhus och Vipeholms sjukhus samt vid Sankta Maria sjukhus i Helsingborg. Föremålen visar behandlingsmetoder och tvångsmedel, men också det vardagliga livet och den förändring som skedde i och med psykofarmakas intåg på 1950-talet. Bland föremålen från Sankt Lars finns ett särskilt intressant inslag i form av den patientskapade konsten med verk av bland annat konstnären Carl Fredrik Hill.

Världsledande teknik

I samlingarna finns föremål som representerar arbetet vid såväl mottagningar som operationer. Här finns teknik utvecklad i Lund som då den lanserades var världsledande. Inom denna kategori kan den moderna dialysen, hjärt-ultraljudet och utvecklingen av EKG nämnas. Röntgenapparatur finns rikligt representerad från sent 1800-tal samt operationsbritsar och utrustning för hjärt-lungoperationer från pionjärtiden omkring 1960. Utöver detta finns även en stor samling farmaka, laboratorieutrustning, förbandsmaterial och mikroskop som spänner från sent 1700-tal och framåt.

Sök i Region Skånes medicinhistoriska samling

Frågor om den medicinhistoriska samlingen besvaras av:

Personlig information

Samlingar och produktion

Mats Engström

Intendent, medicinhistoriskt material
046-35 04 08