Det kulturhistoriska arkivet består av ämbetsarkivet som innehåller alla handlingar som rör museets verksamhet och kulturhistoriskt material skänkt och köpt av privatpersoner och föreningar. Här finns gesällbrev, dagböcker, brev, fotografier, matsedlar, vykort, reklamtryck, affischer, spelkort, ritningar  och allt mellan himmel och jord.

Arkivet är inte tillgängligt för allmänheten. Forskare kan, i mån av tid, använda arkivet. Arkivets huvudliggare digitaliseras just nu och finns i databasen Carlotta.

Frågor om arkivet besvaras av:

Charlotte Åkerman

Personlig information

Samlingar och produktion

Charlotte Åkerman

Avdelningschef
046-35 04 16