Kulturens kulturhistoriska samlingar omfattar ungefär 250 000 föremål från hela världen. Föremålen berättar på olika sätt om människors levnadsvillkor på olika platser under olika tider. Tyngdpunkten ligger på sydsvenskt material från 1500-talet fram till idag. Museet har några av Nordens största samlingar av keramik, silver och textil. Här finns också konst, konsthantverk, vapen och möbler.

Karlins idé med friluftsmuseet var att kunna visa alla museets föremål. Idag när samlingarna vuxit är detta en omöjlighet. Numera är målet att kunna visa alla föremål i museets databas med all information tillgänglig.

Frågor om de kulturhistoriska samlingarna besvaras av Kulturens personal, se här vem som kan svara på vilka frågor.