Gruppbild föreställande gatuarbetare i Lund på Stora Södergatan med Domkyrkan i bakgrunden.
Gruppbild föreställande gatuarbetare i Lund på Stora Södergatan med Domkyrkan i bakgrunden. Fotografi från Kulturens samlingar KM 93216

Lundarkivet består av två delar. I den ena delen finns all dokumentation från Kulturens arkeologiska undersökningar i Lund samlade. Materialet är mycket omfattande och omfattar omkring 125 år av dokumentation. Den andra delen av Lundarkivet innehåller dokumentation av Lunds historia och stadens byggda miljöer med rikliga mängder ritningar och fotografier.

På 1890-talet började Lund förses med avloppssystem och det blev starten för Kulturens insamlande och dokumentation av fynd som kom fram vid grävningsarbetena. Arkeologin är i dag Kulturens äldsta fortfarande aktiva verksamhet och Sveriges äldsta inom ett och samma medeltida stadsområde.

Med anledning av den stora mängden material är Lundarkivet ännu inte digitaliserat. Istället ger arkivliggare och interna söksystem ingång till materialet. Om du vill titta på Kulturens arkeologiska dokumentation behöver du även vägledning av någon av våra arkeologer. För forskning kring olika fyndkategorier kan nämnas att fynden, undantaget massmaterial, har ritats av på kort i skala 1:1 och är sorterade utifrån kulturhistoriska kategorier. Det är därmed lämpligt att starta en fyndstudie i vårt arkiv, före ett eventuellt besök till vårt magasin.

Vill du titta på kulturgeografiskt material från Lund så får du hjälp av museets intendenter på avdelningen Samlingar och produktion. Intresserad allmänhet och forskare kan få tillgång till arkivet efter tidsbeställning, men det går inte att låna hem arkivmaterial.

Kontaktperson:

Personlig information

Samlingar och produktion

Nina Davis

Intendent
0765-39 04 22