porslin ur våra samlingar
Porslin ur Kulturens samlingar. Foto: Kulturen

All digital information om museets samlingar finns tillgänglig i databasen Carlotta. Digitaliseringen av Kulturens föremål, arkiv och fotografier är ett ständigt pågående arbete och ny information tillförs dagligen.

Sök i Kulturens samlingar

Kulturen förvaltar även Region Skånes medicinhistoriska samlingar som också är sökbara.

Sök i Region Skånes medicinhistoriska samling