Böcker på hyllor.
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Biblioteket på Kulturen i Lund är tillgängligt för forskare och för Kulturens egen personal.

Biblioteket innehåller cirka 45 000 volymer. Varje år tillkommer ett hundratal.

Biblioteket innehåller framförallt litteratur med anknytning till museets föremålssamlingar och verksamhet. I biblioteket finns också en stor samling äldre litteratur som mer är att betrakta som föremål, däribland intressanta bokband.

Biblioteket är inte öppet för allmänheten. Frågor besvaras av:

Personlig information

Samlingar och produktion

Nina Davis

Intendent
0765-39 04 22