Pedagog Olle Ekström har en visning för barn. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Tre barnspår

Tre häften ligger på en sten med grönska omkring
Foto: Maria Bohlin, Kulturen

Ta ett av våra barnspår i entrén, och upptäck museet på ett roligt sätt tillsammans med barn! Vi har skapat tre spår: Kiss och bajs (3 år och uppåt), Lek och upptäck (5 år och uppåt) och Mystik och mörker (10 år och uppåt).

Lekplatsen

Nya lekplatsen. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Tisdag 30 april 2024 är delar av lekplatsen avstängda för underhåll.
Vår lekplats består av en stadsdel med rådhus, kyrka, butik, smedja, stall och torg, och en landsbygdsdel med en vattenkvarn med tramphjul och djur skulpterade i trä. Lekplatsen ligger inne i friluftsmuseet, och är omgiven av ”riktiga” historiska hus från både stad och land.

Lekplatsens stadsdel är omgiven av en palissad med tre torn, inspirerad av Lunds stadsvapen. Byggnaderna på lekplatsen har annars inga bestämda förebilder, men inspirationen kommer från Skånes historiska bebyggelse. I landsbygdsdelens vattenkvarn kan barnen trampa runt i ett hjul, som driver fram vatten i vattenrännor och ner i stadsdelens vallgrav. Byggnaderna kompletteras med rekvisita av olika slag som sätter igång leklusten.

Gamla leksaker

Klippdocka i utställningen Gamla leksaker. Foto: Maria Bohlin, Kulturen

I den lilla utställningen Gamla leksaker kan man titta på gamla leksaker, läsa sagoböcker och provrida en kopia av den gunghäst som Karl XII hade som barn. Utställningen ligger i gårdshuset bredvid Arbetarbostaden.

Lekutställning i Allmogehallen

Illustration: Kasia Terczynska

Den 17 februari 2024 öppnade lekutställningen H.C. Andersens sagovärld. Den står kvar till den 11 januari 2026. Allmogehallen, byggnaden där lokalen för lekutställningen finns, har precis byggts om. På bottenvåningen finns en ny pedagogisk verkstad, ett pausrum för dem som vill äta matsäck, en mindre lokal för utställningar eller event, garderob, barnvagnsparkering och nya toaletter.

Lek som barnen på medeltiden

Medeltidslekar under Historiska uppdrag för barn, sommaren 2021. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Vid Dekanhuset kan du leka som barnen (och även de vuxna) gjorde på medeltiden. Här kan du nämligen prova på hästskokastning!

Familjeprogram

Pyssel i vår pedagogiska verkstad. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen.

Under helger och skollov har vi ofta program som är speciellt anpassade för barn och familjer, till exempel pysselverkstäder, slöjdkurser och sagostunder. Till vissa program måste man boka plats. Kika i vårt kalendarium!

Barnkalas på Kulturen

Kalas med skattjakt på museet. Foto: Jessica Ljung, Kulturen.

Boka in ett spännande barnkalas hos oss, med aktiviteter i våra historiska miljöer! Vi ger barnen en rolig upplevelse och står för lokal, medan ni själva ordnar med fika. Kalasen kan bokas lördagar och söndagar året runt. Läs mer på barnkalas-sidan.

Spännande hus i friluftsmuseet

Det lilla köket i Arbetarbostaden. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Flera av husen i vårt friluftsmuseum är rekonstruerade hem från olika tider och sociala miljöer. Här kan barnen få en glimt av hur man bodde förr. Tag gärna spåret Hur bodde folk förr? i entrén, så hittar du runt till alla rekonstruerade hem.

Håll uppsikt över barnen

Det är inte tillåtet att leka i våra utställningar och i friluftsmuseets hus. Tänk på att vi visar gamla föremål som vi alla ska vara rädda om. På lekplatsen däremot kan barnen leka under uppsikt av medföljande vuxen.

Rör inte föremålen i de historiska husen

Besök gärna de historiska husen i friluftsmuseet, men observera att det inte är tillåtet att röra föremålen! Det kan vara svårt för barnen att förstå, så försök förklara tydligt innan ni går in i husen.

Äta medhavd mat

Vid bra väder kan ni ha picknick i vår park. Det finns även sittplatser och bord vid lekplatsen. När vädret är sämre kan ni äta medhavd mat i Arkitekternas hus, som ligger vid lekplatsen. Det lilla huset används som matsal för skolklasser och även andra besökare vid dåligt väder. Boka i förväg om du vill vara säker på att få plats. Det finns även matsäcksrum i Allmogehallen, intill lekutställningen. Dessa platser är inte bokningsbara.

Att ta sig fram med barnvagn

Kulturens entré finns i Vita huset vid Tegnérsplatsen mellan Adelgatan och Stora Algatan. Här hittar ni vår reception, museibutik, hörsal och flera toaletter varav en med skötbord. I huset finns även flera permanenta och tillfälliga utställningar tillgängliga via hiss.

Angränsande utställningslokaler är också tillgängliga för besökare med barnvagn. Det finns även en hiss till utställningen Gamla leksaker på friluftsmuseets område och det går att låna ramp till Bosebo kyrka. Vet du om att du kommer behöva extra hjälp att ta dig fram inne på museet, så kontakta gärna personalen i vår entré.

Kulturens två områden är förbundna med varandra via en tunnel och trappa under Adelgatan. För att undvika trappan kan du vända dig till entrén och få hjälp att ta en annan väg mellan områdena. Gångytorna är belagda med singel, bortsett från några kullerstensgator. De kan vara svårframkomliga med barnvagn. Flera hus har dessutom höga trösklar.