Pedagog Olle Ekström har en visning för barn. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Kulturen i Lund är ett barnanpassat museum. Vi anordnar sagostunder, pyssel, slöjdverkstäder, lekar, barnanpassade visningar och mycket mer. Under många helger och lov ordnas särskilda familjeprogram. Vi har speciella utställningar för barn, och vår populära lekplats används flitigt av både förskoleklasser och familjer.

Utställning för barn

I den lilla utställningen Gamla leksaker kan man titta på gamla leksaker, läsa sagoböcker och provrida en kopia av den gunghäst som Karl XII hade som barn. Utställningen ligger i gårdshuset bredvid Arbetarbostaden.

Klippdocka i utställningen Gamla leksaker. Foto: Maria Bohlin, Kulturen

Medeltidslekar och leklådor

Prova på dragkamp, gå på styltor eller lek med sköldar och svärd i museiparken. Du hittar dessa medeltidsinspirerade leksaker i en stor låda intill Dekanhuset. Vid Arbetarbostaden finns en annan leklåda. med bland annat hopprep och sprattelgubbe, och bredvid står käpphästar och tunnband. En tredje låda står vid Thomanderska husets gavel. Där finns kortlek, klippdockor, kalejdoskop med mera.

Lek med styltor framför Dekanhuset
Gå på styltor. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Lekplatsen är avstängd under våren – vi bygger en ny!

Vi bygger just nu en ny lekplats. Pranters Hantverk AB har i samarbete med Kulturen tagit fram ritningarna till lekplatsen. Utformningen har tagit hänsyn till en hel del säkerhetsregler, och naturligtvis måste allt material hålla för lek i många år. Vi återanvänder också material som vi har sparat på museet, till exempel skiffertak och taktegel. Temat är stad och land, vilket vi tycker passar bra för en lekplats i vårt friluftsmuseum, där vi just visar kulturhistoriska hus från både stad och land. Den nya lekplatsens invigning är beräknad till 22 juni!

Skiss av lekplatsen, av Lennart Pranter/Pranters Hantverk AB

Familjeprogram

Under helger och skollov har vi ofta program som är speciellt anpassade för barn och familjer, till exempel pysselverkstäder, slöjdkurser och sagostunder. Till vissa program måste man boka plats.

Pyssel i Verkstan
Familjeverkstad på Kulturen i Lund. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Barnkalas på Kulturen!

Du kan boka barnkalas på Kulturen. Under tiden som pedagogerna tar hand om barnen dukar de vuxna fram medhavd kalasmat i vår lokal som rymmer upp till 30 barn.

Spännande hus i friluftsmuseet

Flera av husen i vårt friluftsmuseum är rekonstruerade hem från olika tider och sociala miljöer. Här kan barnen få en glimt av hur man bodde förr. Tag gärna spåret Hur bodde folk förr? i entrén, så hittar du runt till alla rekonstruerade hem.

Det lilla köket i Arbetarbostaden. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Att ta sig fram med barnvagn

Kulturens entré finns i Vita huset vid Tegnérplatsen mellan Adelgatan och Stora Algatan. Här hittar ni vår reception, museibutik, hörsal och flera toaletter varav en med skötbord. I huset finns även flera permanenta och tillfälliga utställningar tillgängliga via hiss.

Angränsande utställningslokaler är också tillgängliga för besökare med barnvagn. Det finns även en hiss till utställningen Gamla leksaker på friluftsmuseets område och det går att låna ramp till Bosebo kyrka. Vet du om att du kommer behöva extra hjälp att ta dig fram inne på museet, så kontakta gärna personalen i vår entré.

Kulturens två områden är förbundna med varandra via en tunnel och trappa under Adelgatan. För att undvika trappan kan du vända dig till entrén och få hjälp att ta en annan väg mellan områdena. Gångytorna är belagda med singel, bortsett från några kullerstensgator. De kan vara svårframkomliga med barnvagn. Flera hus har dessutom höga trösklar.