Lekutställningen Elsa Beskows sagovärld. Foto: Jessica Ljung, Kulturen
Foto: Jessica Ljung, Kulturen

Kulturen i Lund är ett barnanpassat museum. Vi anordnar sagostunder, pyssel, slöjdverkstäder, lekar, barnanpassade visningar och mycket mer. Under många helger och lov ordnas särskilda familjeprogram. Vi har speciella utställningar för barn, och vår populära lekplats används flitigt av både förskoleklasser och familjer.

Utställningar för barn

I utställningen Ting för lek kan man få veta hur barn lekte förr, titta på gamla leksaker, klä ut sig till prins eller prinsessa, läsa sagoböcker och provrida en kopia av den gunghäst som Karl XII hade som barn.

Vi har även spännande tillfälliga lekutställningar för barn. Elsa Beskows sagovärld som vi visar nu, står ett par veckor in i 2022.

© Elsa Beskow

Medeltidslekar

Prova på dragkamp, gå på styltor eller lek med sköldar och svärd i museiparken. Du hittar dessa medeltidsinspirerade leksaker i en stor låda intill lekplatsen.

Kulturens lekplats

Kulturens lekplats består av olika små hus, buss, rutschbana, sandlåda, bollplank, pump med vattenrännor som barnen kan leka fritt på. Där finns även gott om bord och bänkar att äta matsäck vid.

Cirkustema på lekplatsen sommaren 2021. Foto: Nelly Hercberg, Kulturen

Sommaren 2021 knyter har lekplatsen fått en cirkus-makeover, med anledning av vår utställning Cirkus.

Familjeprogram

Under helger och skollov har vi ofta program som är speciellt anpassade för barn och familjer, till exempel pysselverkstäder, slöjdkurser och sagostunder. Till vissa program måste man boka plats.

Barnkalas på Kulturen!

Du kan boka barnkalas på olika teman på Kulturen. Under tiden som pedagogerna tar hand om barnen dukar de vuxna fram medhavd kalasmat i vår lokal som rymmer upp till 30 barn.

Att ta sig fram med barnvagn

Kulturens entré finns i Vita huset vid Tegnérplatsen mellan Adelgatan och Stora Algatan. Här hittar ni vår entré, butik, hörsal och toalett med skötbord. Här finns även flera permanenta och aktuella utställningar tillgängliga via hiss.

Angränsande utställningslokaler är också tillgängliga för besökare med barnvagn. Det finns även en hiss till utställningen Ting för lek på friluftsmuseets område och det går att låna ramp till Bosebo kyrka. Vet du om att du kommer behöva extra hjälp att ta dig fram inne på museet, så kontakta gärna personalen i vår entré.

Kulturens två områden är förbundna med varandra via en tunnel och trappa under Adelgatan. För att undvika trappan kan du vända dig till entrén och få hjälp att ta en annan väg mellan områdena. Gångytorna är belagda med singel, bortsett från några kullerstensgator. De kan vara svårframkomliga med barnvagn. Flera hus har dessutom höga trösklar.