Vår i frilutfsmuseet. Dekanhuset och Herrehuset på andra sidan av en damm. Röda tulpaner växer i förgrunden.
Vår i friluftsmuseet. Foto: Viveca Ohlsson, Kulturen

Här kan du ladda ner vår besökskarta. Tryckta besökskartor finns i entrén.

Besökskarta Kulturen i Lund (pdf)

Hundförbud pictogram  rökförbud pictogram Förbud grillning pictogram
OBS! Det är inte möjligt att ta med hund till Kulturen i Lund. Assistenthundar är dock tillåtna, men de ska vara vaccinerade och bära väst. Det är heller inte tillåtet att röka eller grilla inne på museiområdet.