På Kulturen i Lund har flera av byggnaderna försetts med handikapptoalett, ramper och hiss mellan våningsplanen. Men ett antal av de äldre kulturhistoriska byggnaderna har hinder för rullstolsburna besökare och de med barnvagnar.

Entré via Vita huset

Kulturens entré finns i Vita huset vid Tegnérplatsen mellan Adelgatan och Stora Algatan. En gatstensbelagd gata med trottoarkant och en svagt sluttande backe leder fram till museets entré. Du hittar en automatisk dörröppnare till höger om dörren. Vita huset är anpassat för rullstolsburna besökare.

Entré till norra området

Kulturens två områden är förbundna med varandra via en tunnel och trappa under Adelgatan. För att undvika trappan kan du vända dig till receptionen och få hjälp att ta en annan väg mellan områdena. Enklaste sättet att nå norra området med rullstol eller barnvagn är via ”Gröna grinden” vid Karlins plats norr om huvudentrén i Vita huset. Be gärna entrépersonalen eller museivärdarna om att bli insläppt via Gröna grinden.

Framkomligheten på Friluftsmuseet

Gångytorna är belagda med singel, bortsett från några kullerstensgator. De kan vara svårframkomliga med rullstol. Flera hus har dessutom höga trösklar.

Hörslinga

Kulturens hörsal, auditoriet, är utrustad med hörslinga. Be gärna personalen om hjälp med att hitta en bra placering i lokalen om du vill utnyttja hörslingan.