Bild från utställningen på Livets museum
Bild från utställningen på Livets museum. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Utställningen på Livets museum berättar om hur kroppen fungerar. Här berättas också om viktiga framsteg inom medicinen som har skett i Lund, till exempel inom dialys och utvecklingen av respiratorer. Biologi blandas med teknik och utställningen tar upp frågor kopplade till den mänskliga kroppen. Allt i en interaktiv och modern utställning där du själv blir delaktig.

Här kan du bland annat mäta din reaktionshastighet, bli lurad av synvillor och testa luktsinnet. Du kan även undersöka näringsinnehållet i en egenkomponerad måltid och titta på din egen hud i 200 gångers förstoring!

Livets museum inviger en ny tillfällig utställning ungefär vartannat år. Kommande tillfälliga utställning öppnar våren 2025 på temat lukt. Här kan du läsa om tidigare tillfälliga utställningar på Livets museum.

Bild av Nils Alwall och den första konstgjorda njuren.Världens första kliniskt användbara konstgjorda njure utvecklades i Lund av professor Nils Alwall.

Avsnittet "att leva" i utställningen på Livets museum
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen
Hertz och Edler med världens första ultraljudsapparat för medicinskt bruk, som nu visas på Livets museum. Foto ur Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets bildarkiv.
Hertz och Edler med världens första ultraljudsapparat för medicinskt bruk, som nu visas på Livets museum. Foto ur Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets bildarkiv.