Kontakt Livets museum

Mejl: info@livetsmuseum.se

Telefon: 046-17 28 82 (under museets öppetider)

För frågor kring de Medicinhistoriska samlingarna kontakta Mats Engström:

Mats Engström

Personlig information

Samlingar och produktion

Mats Engström

Intendent, medicinhistoriskt material