Kontakt Livets museum

Mejl: [email protected]

Telefon: 046-17 28 82 (under museets öppettider)

Personlig information

Samlingar och produktion

Handan Arslan

Receptionist, Livets museum
046-17 28 82

Personlig information

Samlingar och produktion

Mattias Nordahn Larsson

Verksamhetsansvarig Livets museum/museipedagog
0765-39 04 15

För frågor kring de Medicinhistoriska samlingarna kontakta Mats Engström:

Personlig information

Samlingar och produktion

Mats Engström

Intendent, medicinhistoriskt material
0765-39 04 08