Guide från Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet har visning på Livets museum.
Alla guider på museet är medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet och arbetar ideellt. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

Museet drivs av Kulturen på uppdrag av Region Skåne, i samarbete med Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet.

Kulturen står för kunskapen kring att driva museum och arbeta med utställningar, och Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet står för den medicinska sakkunskapen och bidrar med mycket insatser i form av tid och engagerade medlemmar.

Alla guider på museet är medlemmar i Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet och arbetar ideellt!

Vill du engagera dig?

Är du intresserad av att bli guide på Livets museum? Mejla oss på [email protected] så berättar vi mer.

Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapets webb