Lekutställningen på Livets museum.
Lekutställningen på Livets museum. Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen.

Längst upp i det långsmala museet, kan barn i alla åldrar på ett lekfullt sätt lära sig mer om kroppen och hur den fungerar. Här kan de pussla med kroppens organ och ta reda på roliga, och ibland pinsamma, fakta - allt från hur mycket hud vi tappar varje år till hur många gånger vi pruttar per dygn. I mottagningshörnan finns vita rockar och möjlighet att väga, röntga och lyssna på de små dockpatienterna.

I det så kallade organpusslet gäller det att sätta fast de utsågade organen på rätt ställe på en stor trädocka. På samma sätt kan man på en annan docka lyfta på en rad luckor för att få reda på roliga fakta om kroppen. Vilken muskel är det som aldrig vilar? Och hur många kilo hud tappar vi egentligen på ett år? Under en lucka över näsan kan man inte bara lära sig hur mycket snor man sväljer varje dag, utan även känna på något grönt och slajmigt.

Lekutställningen på Livets museum.
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

På väggen ses en rad olika virus och bakterier som kan orsaka allt från lunginflammation till förkylning, men även en bakterie som är snäll mot magen.

Kanske kan dessa sjukdomar botas inne på lekutställningens mottagning, där man inte bara kan röntga sina patienter utan även titta på röntgenbilderna i ett ljusskåp. Här kan man även sätta på sig doktorsrocken och undersöka sina kamrater med stetoskop. På spädbarnsvågen kan de allra minsta, det vill säga dockorna, vägas och tas om hand.

Lekutställningen på Livets museum.
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen

I lekutställningen har vi skapat ett kreativt utrymme där barn, efter att ha upplevt resten av museet, kan få leka och bearbeta det som guiderna berättat om. Genom att bjuda in till lek kring utställningens teman, vill vi uppmuntra barn till fortsatt lärande om kropp och hälsa.

Lekutställningen på Livets museum.
Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen