Östarpshallen. Foto Kulturen

Östarpshallen byggdes 1960 för att fungera som en utställningslokal. Den ligger intill parkeringen, och här hittar du foldrar, kartor och information om Östarp.

Gestaltningsmässigt knyter hallen an till en skiftesverksbyggd loge. I all sin enkelhet är den typisk för arkitekten Klas Anshelms eleganta sätt att lösa ett inpassningsproblem och samtidigt att ge byggnaden funktionalitet. Det är värt att observera att fönstren i tacknocken både ger karaktär åt huset och ett vackert överljus inne i hallen.

Östarpshallen är bara öppen under Gamlegårds öppettider, när Kulturens Östarp är bemannat med värd och/eller gårdsbrukaren.